Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Seime - tarptautinė konferencija "Efektyvių socialinės našlaitystės profilaktikos ir prevencijos technologijų dermė"

2017-04-26

Organizatoriai Signatarų klubas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė ir Ukrainos visuomeninė organizacija "Atviras jaunimo pasaulis" pirmininkė Uljana Kotliarova inicijavo Seime tarptautinę Lietuvos ir Ukrainos konferenciją "Efektyvių socialinės našlaitystės profilaktikos ir prevencijos technologijų dermė. Tai - dvi dienas vyksiančios tarptautinės konferencijos atidarymo renginys, į kurį atvyko per 100 svečių iš Ukrainos. Konferencijoje dalyvavo Ukrainos ambasados, Lietuvos ir Ukrainos socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo ministerijų, sveikatos apsaugos, policijos darbuotojai, visuomeninių organizacijų atstovai. Antroji renginio dalis vyks balandžio 27 d. Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto centre. Kalbėdama konferencijoje sakiau, kad Socialinė našlaitystė tebėra opi problema. Sunkiai atsakomas klausimas - kodėl tėvai ar, dažniausiai, vienišos mamos palieka savo vaikus? Socialinė, ekonominė ir politinė situacija bet kurioje šalyje lemia visų tos šalies žmonių gyvenimo gerovę. Tačiau ar požiūrį į gyvybę, meilę vaikui lemia tik materialinė padėtis ?Vienas naujausių BNS pranešimų - 2017 m. balandžio 10 d. Gyvybės langelyje, Vilniuje, paliktas naujagimis. Dar vienas... Lietuvoje šiandien netekusių tėvų globos yra 9106 vaikai. 2016 m. vaikų globos institucijose auga 3 188 vaikai (šeimose globojami 5 478 vaikai, šeimynose - 443.) Lietuvoje vykdoma institucinės globos pertvarka ir siekiama, kad 2020 metais nebebūtų vaikų globos namų. Tęsiama 2015-2016 m. pradėta vykdyti bendruomeninių paslaugų plėtra. Tačiau klausimas kodėl tiek daug vaikų auga ne kartu su savo tėvais - lieka neatsakytas. Socialinės našlaitystės reiškinių tyrėjai akcentuoja, kad daugelis motinų, kurios atsisakė savo vaikų, pačios augo nedarniose šeimose, nuo vaikystės matė neigiamą požiūrį į vyro ir moters santykius, kentėjo nuo artimųjų pažeminimų, išnaudojimo, abejingumo, seksualinio priekabiavimo, smurto. Prievarta ir patyčios įskiepija neigiamą požiūrį į motinystę, sumenkina jos svarbą. Ir taip iš kartos į kartą...

Džiugu, kad visuomenė tampa aktyvesnė, dažniau pranešama apie smurto atvejus, vaiko teisių apsaugos, socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, kiti specialistai aktyviau ir sėkmingiau atpažįsta smurtą patyrusius vaikus ir imasi atitinkamų priemonių jam sustabdyti, inicijuoti pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimą. Ypatingai svarbus mokyklos vaidmuo - suteikti emocinį palaikymą, užtikrinti deramą vaikų ugdymą atsakingai motinystei ir tėvystei . Nenuneigiama bendruomenės įtaka, padedant ugdyti socialinius įgūdžius. Tačiau Lietuvoje socialinės rizikos šeimose auga apie 19 tūkst. vaikų. Ar galime būti ramūs dėl jų ateities ? Kova prieš girtavimą, smurtą Lietuvoje įgauna pagreitį. Taip pat svarbu Vyriausybės ir Seimo prioritetinis dėmesys šeimai, šeimai palankios aplinkos kūrimas, socialinės atskirties mažinimas. Kitų šalių patirtis labai svarbi, tad turime veikti kartu.

Konferencijoje pranešimus skaitė: Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, Ukrainos Socialinės politikos ministerijos Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo departamento direktoriaus pavaduotojas Vladimiras Vovkas, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, policijos pulkininkė, Ukrainos nacionalinės policijos Prevencijos departamento Juvenalinės prevencijos skyriaus vyr. inspektorė Tamila Kravčiuk, VŠĮ "Asmenybės brandos centro" direktorė, VO "Gelbėkit vaikus" projektų partnerė Aurelija Lingienė, Charkovo srities Vaiko teisių tarnybos Įvaikinimo, globos ir rūpybos skyriaus vyr. specialistė Marina Barkova ir Charkovo srities Socialinio ir psichologinio vaikų reabilitacijos centro "Harmonija" direktorė Ala Trofimenko, Nacionalinio M. P. Dragomanovo pedagoginio universiteto Ikimokyklinio ir vaikų kūrybinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos katedros vedėja Ana Cvetkova ir šios katedros docentė Olga Kosenčiuk, Donecko srities Vaikų reikalų tarnybos viršininkė Natalija Timofejeva, Kijevo Šeimos, vaikų ir jaunimo socialinių tarnybų centro direktorė Jaroslava Kolobova.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11