Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Ekumeninis koncertas, skirtas Reformacijos metams

2017-05-20

2017-aisiais metais Lietuva, kaip ir daugelis krikščioniškų šalių visame pasaulyje, švenčia 500-ąsias Reformacijos metines, pažymint 1517-uosius, kai Martynas Liuteris paskelbė savo tezes.

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius metus paskelbė Reformacijos metais, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Reformacija suteikė Lietuvai daug iškilių, meilę gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityje veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių - Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Joną Bretkūną, Abraomą Kulvietį ir kt.

Kuršėnuose, švenčiant miesto šventę, bažnyčioje koncerte susivienijo trys iškilios šventės - liuteronų ir reformatų, stačiatikių jubiliejai ir katalikų 2017 metais švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejus.

Sveikinimus perdavė Lietuvos Liuteronai ir Stačiatikiai. Šią ekumeninę įvairių Lietuvos religinių konfesijų idėją palaiko Vyskupas, Jo Ekselencija Eugenijus Bartulis, Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Vytautas Kadys. Koncerte dalyvavo Kuršėnų meno mokyklos jaunių choras "Da capo" ir Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų kultūros centro mišrus choras "Ventus", vadovė Hana Mockienė, Valstybinis choras "Vilnius", vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas, koncertmeisteris Dainius Jozėnas ir aktorius Vytautas Rumšas.

Sveikindama šventės dalyvius ir atlikėjus, dėkojau klebonui V. Kadžiui už šiomis dienomis švenčiamą jo ilgametę - 40 metų - tarnystę Dievui ir žmonėms.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11