Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Skurdo mažinimo politikos kryptys ir veikėjai

2017-06-07

LR Seime vyko tarptautinė konferencija "Skurdo mažinimo politikos kryptys ir veikėjai: kaip įveiksminti / atgaivinti bendruomenės išteklius?". Vienas iš prioritetinių Vyriausybės politikos sričių yra skurdo bei socialinės atskirties mažinimas. Konferencijoje aptartos Vyriausybės programos nuostatos ir LR Seimo sprendimai skurdo mažinimui, nevyriausybinių organizacijų vaidmuo bei galimybės aktyviai įsitraukti į skurdo mažinimo politikos priemonių stebėseną, ekspertinį konsultavimą ir įgyvendinimą.

Europos "Caritas" generalinis sekretorius Chorchė Nunas Mėjeris pristatė Europos "Carito" patirtį ir įžvalgas apie Europos šalių skurdo mažinimo politikos kryptis. Remiantis Europos "Caritas" organizacijos patirtimi, tvari socialinė politika turėtų būti plėtojama šiomis kryptimis: stiprinant šeimą ir jos artimiausią aplinką (bendruomenę), kuriant tinkamai apmokamo darbo galimybes ir plėtojant socialinės apsaugos sistemą."Caritas" ir kitų skurdo mažinimo srityje veikiančių organizacijų sėkmingam veikimui svarbus glaudus bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, leidžiantis veiksmingiau panaudoti turimus išteklius, teikiant pagalbą labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams. Konferencijoje kalbėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas JE arkivyskupas Gintaras Grušas Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Kęstutis Kėvalas, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė, Seimo, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų atstovai. Koncerenciją vedė doc. dr. Vincentas Vobolevičius, ISM Ekonomikos ir politikos studijų programos direktorius.

Kalbėdama konferencijoje atkreipiau dėmesį į Vyriausybės visuomenės svarstymui pateiktas socialinės sistemos tobulinimo gaires ir mokestines pertvarkas, skatinančias verslumą, kovojančias su skurdu ir priklausomybėmis, vykdant sveikos gyvensenos propagavimą, visuomenės švietimą, atsakomybės ugdymą. Nusivylimą turime keisti į pasitikėjimą, pagalbą ir paramą. Pasidžiaugiau, kad Lietuvoje aktyviai veikia Caritas, savo veiklą organizuojantis net 165 šalyse.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11