Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Paminklas Vytautui Didžiajam

2017-07-15

Telšių rajone, netoli Šatrijos kalno, ūkininkas Vytautas Kondratas savo lėšoms pastatė paminklą Vytautui Didžiajam. Keturių su puse metro aukščio iš granito skulptoriaus Antano Kmieliausko iškalta skulptūra Šatrijos kalno prieigose atrodo didingai. Liepos 15 d. minint Žalgirio mūšio sukaktį, dvylika tonų sveriantis monumentas buvo pašventintas, surengtas gražus koncertas. " Granito luite pavaizduotas Vytautas Didysis Žemaitijos krikštytojas, laiko iškėlęs kryžių, o karūną laiko kitoj rankoj, simbolizuojant, kad jam Dievas svarbiau nei jo pačio karūna", - kalbėjo skulptorius A. Kmieliauskas.

Politinių kalinių ir tremtinių meno kolektyvai dainavo dainas, skambėjo sveikinimo žodžiai paminklo pastatymo sumanytojui Vytautui Kondratui. Įteikdama LR Seimo atminimo medalį kalbėjau, kad kilnūs darbai kalba garsiau ir išlieka ilgiau už gražiausius žodžius, kilnūs darbai įkvepia ir kitus garsinti savo šalį.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11