Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus

2017-08-20

Varniuose net dvi dienas įvyko Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus ir Penktojo Eucharistinio kongreso renginių iškilmės.

Šeštadienį vyko Šv. Mišios Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, po kurių prasidėjo Švč. Sakramento Adoracija ir vyko per visą naktį. Prie Šv. Aleksandro bažnyčios žiūrovai klausėsi grupės "Thundertale" koncerto. Prieš grupės pasirodymą susirinkusius pasveikino ir mintimis apie tikėjimą dalijosi Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas Religijos studijų katedros docentas Benas Ulevičius.

Sekmadienį žiūrovus džiugino meninė programa "Palaimingoji krikšto šviesa" - koncertavo berniukų ir jaunuolių choras "Dagilėlis" iš Šiaulių (vad. Remigijus Adomaitis).

Į minėjimo iškilmes atvyko daug Telšių rajono savivaldybės miestų - partnerių delegacijos iš Lenkijos Minsk - Mazowiecki bei Kwidzyn miestų, atvyko šalies ir daugelio rajonų valdžios atstovai, politikai, istorikai. Šventėje dalyvavo Seimo nariai: Rimantas Jonas Dagys, Povilas Urbšys, Rimantė Šalaševičiūtė, Monika Navickienė, Rima Baškienė.

Sveikinimo laišką atsiuntė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jame ji rašė: "Žemaičių krikštas ir vyskupystės įsteigimas - reikšmingi ir brangūs visai Lietuvai istoriniai įvykiai. Jie plačiai atvėrė beribio krikščioniškojo tikėjimo erdvę, sujungė Žemaitiją su Lietuva ir vedė mūsų šalį į Europos valstybių gretas. Tai vyskupystė, padovanojusi Lietuvai unikalią kryždirbystę. Visiems linkiu tikėjimo ir bendrystės". Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikinime rašė : "Žemaičių vyskupystė turėjo didelę įtaką mūsų šalies raidai, reikšmingai prisidėjo prie lietuviškosios ir europietiškosios tapatybės išsaugojimo. Šis Jubiliejus ir Penktasis Eucharistinis kongresas te stiprins mūsų visuomenės dvasingumą ir pilietiškumą, tepadės įveikti dabarties išbandymus ir kurti prasmingą Lietuvos ateitį".

Susirinkusius pasveikino Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis, Telšių meras Petras Kuizinas Šv. Mišias, kurias aukojo Apaštališkasis nuncijus - arkivyskupas Pedro López Quintana.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11