Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Susitikimas su Kinijos ambasadoriumi

2017-08-30

Kinijos liaudies respublikos ambasadoriaus Wei Ruixing iniciatyva vyko susitikimas su LR Seime, mano darbo kabinete.

Abipusiai pasidžiaugta augančiu bendradarbiavimu ir gerais, draugiškais santykiais tarp Lietuvos ir Kinijos. LR Seime yra įkurta Tarpparlamentinių ryšių grupė su Kinijos LR, kuriai vadovauja Seimo narys Kęstutis Glaveckas, šios grupės nare esu ir aš.

Ambasadorius pasidžiaugė, kad Kinijos aukštų pareigūnų vizitai Lietuvoje (2017 m. kovo 22-23d. Kinijos vicepremjero Yang Jiechi ir 2017 m. balandžio 14-16 d. Kinijos nacionalinio liaudies kongreso nacionalinio komiteto pirmininko Zhang Dejiang vadovaujamos delegacijos) buvo vaisingi aptariant tolesnio bendradarbiavimo transporto, prekybos, investicijų, turizmo ir kitose srityse.

Naudodamosi proga padėkojau už Kinijos suteiktus sertifikatus lietuviško pieno produktų eksportui į Kiniją ir kad sėkmingai sprendžiami sertifikatų suteikimo klausimai lietuviškos mėsos, šienainio, grūdų, gyvų galvijų ir kitų žemės ūkio produktų eksportui į Kiniją.

Susitikime buvo pasidžiaugta kultūriniu bendradarbiavimu, švietimo ir mokslo mainais. Džiugu, kad Pekino užsienio studijų universitete jau dėstoma ir lietuvių kalba, o Vilniaus universiteto Orientalistikos centras ir Vytauto Didžiojo universitetas palaiko glaudžius ryšius su Kinijos universitetais. VU sėkmingai veikia 2010 metais atidarytas Konfucijaus institutas. Lietuvos aukštosiose mokyklose dabar studijuoja 81 Kinijos pilietis, o mūsų studentai mokosi kinų kalbos ir stažuojasi Kinijoje.

Linkėdamas ir toliau gražių tarpusavio santykių, Kinijos liaudies respublikos ambasadoriaus Wei Ruixing atkreipė dėmesį į grupės Seimo narių 2017 m. kelionę į Taivaną ir pateikė raštiškai išdėstytą nuomonę šiuo klausimu. Patikinau ambasadorių, kad tai buvo asmeninė Seimo narių kelionė ir kad LR Seimas gerbia bendradarbiavimą su Kinijos liaudies respublika ir laikosi "vieningos Kinijos" principo.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11