Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Prasidėjo Seimo Rudens sesija

2017-09-10

Seimo nariai susirinko į į eilinę Seimo III (rudens) sesiją. Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis perskaitė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą apžvelgė svarbiausius sesijos darbus. Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus pristatė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Vardindamas prasidedančios sesijos darbus Seimo Pirmininkas sakė, kad kartu su ypatingos svarbos teisės akto - Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu ir jo lydimaisiais teisės aktais bus svarstomi įstatymų projektai, kurie sudarytų galimybes gyventojams didinti pajamas, mažintų socialinę atskirtį, gerintų dirbančių žmonių padėtį, kovoti su korupcija. Rudens sesijoje bus sprendžiamos socialiai pažeidžiamiausių visuomenės narių problemos. Seimas plės finansines paskatas ir paslaugas jaunoms bei vaikus auginančioms šeimoms, bus tęsiama vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka, neįgaliųjų poreikių, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas, bus mažinamos vaistų kainos ir skatinama sveika gyvensena.

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis akcentavo, kad gyventojų pajamų didinimas yra svarbiausias Vyriausybės tikslas ir jis aiškiai atsispindi siūlomuose teisės aktuose - daugiau nei 600 mln. eurų siūloma skirti kovai su skurdu, šeimų paramai, pensijų didinimui, socialinės atskirties mažinimui. Tai rekordinė suma tiems, apie kuriuos ilgą laiką buvome pamiršę. Sesijos metu didelis dėmesys bus skiriamas ir valstybės saugumui - tarp prioritetinių Seimo darbų - ilgalaikė krašto apsaugos sistemos plėtra ir šalies kibernetinis saugumas, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimas ir energetikos politikos tikslai ir gairės iki 2050 metų. Seimo nutarimo "Dėl krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo" pakeitimo projektu, siekiama užtikrinti didesnį krašto apsaugos sistemos įsigijimų panaudojimo skaidrumą ir efektyvumą, konkretizuoti planuojamus vystyti karinius pajėgumus, terminus bei kaštus, užtikrinti efektyvesnę kibernetinio saugumo sistemos pertvarką, ypač didinti karių motyvaciją ir užtikrinti standartus atitinkantį karių aprūpinimą. Švietimo, kultūros ir mokslo srityse Seimas sieks kokybės bei efektyvumo. Čia ypatingas dėmesys bus skiriamas profesiniam mokymui ir šios sistemos pertvarkai. Pasak S. Skvernelio, iki gruodžio mėnesio Vyriausybė, Seimo pavedimu turi parengti įstatymų projektus, užtikrinsiančius tolesnį aukštojo mokslo reformos įgyvendinimą, kalbant apie vidurinį mokslą, neatsisakoma ketinimų nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvesti etatinį apmokėjimą, lėšos tam yra numatytos. Aktualus Valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos projektas, sudarysiantis prielaidas efektyvesniam valstybės tarnybos valdymui. Taip pat aktualus Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo projektas, kurio tikslas - sumažinti organizuoto nusikalstamumo grėsmės mastą.

Seimo III (rudens) sesijoje ypač svarbu priimti įstatymų projektus, susijusius su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimu, tai yra, susijusius su pradėta ES teisės pažeidimo procedūra arba Europos Komisijos paklausimais dėl atitikties ES teisei bei projektus, perkeliančius arba įgyvendinančius ES teisės aktų nuostatas.

Rudens sesijos programa sudaryta atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo komitetų, frakcijų bei Seimo narių pasiūlymus. Įregistruotame sesijos darbų programos projekte įrašyti 530 teisės aktų projektų Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti per 150.

Laukia didžiulis darbas, tad sveikindama su Sesijos darbų pradžia linkėjau kolegoms išminties ir pacitavau pirmojo Vilniaus universiteto rektoriaus Petro Skargos, kurį Adomas Mickevičius buvo įvardinęs kaip žymiausią oratorių, politiką, dvasininką ir pranašą, dar 16 amžiuje pasakytus žodžius: "Atnaujinkite tarp savęs šventą ramybę, santarvę ir vienybę. Išmeskite erezijas, kurios gimdo visas nesantaikas. Atleiskite vienas kitam, kad dėl jūsų nesutarimų Tėvynė nežūtų ir kad siejami meilės ir broliško nuoširdumo, galėtumėme spręsti jos žmonių reikalus..."

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11