Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Spaudos konferencijoje apie Šeimos stiprinimo įstatymo reikalingumą

2017-10-10

Seime surengta spaudos konferencija, kurią inicijavo parlamentinė grupė "Už šeimą". Buvo akcentuojama, kad valstybė įvairiose srityse pasieks daugiau, jei šeimyniniai ryšiai bus tvirtesni. Spaudos konferencijos metu pristatytas Šeimos stiprinimo įstatymo projektas, kuris tą pačią dieną buvo svarstomas Seimo plenariniame posėdyje . Vykusioje spaudos konferencijoje "Šeimos instituto" atstovė Jolanta Ramonienė perdavė visuomenininkų padėką, "tikiu, kad šiuo įstatymu pagaliau prasidės visų koordinuotas darbas dėl to, kad šeimos pačios galėtų būti stiprios ir padaryti tai, kas joms priklauso. Labai vertiname numatytą šeimos politikos formavimo ir įgyvenimo stebėseną, nes dabar niekas nebando įvertinti, ar priimti įstatymai pasiekia savo tikslą ir padeda šeimoms, kokių papildomų priemonių dar reikia".

Šeimos stiprinimo įstatymo projektu siekiama įtvirtinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus ir kryptis užtikrinant šeimos politikos nuoseklumą, ilgalaikiškumą ir veiksmų tęstinumą kuriant šeimai palankią aplinką.

Svarstomu įstatymo projektu nustatomos šeimos stiprinimo kryptys šiose srityse: švietimo ir kultūros, materialinio saugumo užtikrinimo, apsirūpinimo būstu, socialinės paramos ir paslaugų šeimai, šeimos sveikatos, vaiko saugumo šeimoje ir tėvų atsakomybės už vaiko teisių įgyvendinimą. Vyriausybė turėtų parengti ilgalaikę šeimos stiprinimo programą, numatant priemones šeimoms gauti būtiną kompleksinę pagalbą, ypatingą dėmesį skiriant žalingų įpročių prevencijai, sudarant galimybę sutuoktiniams pasinaudoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugomis, sprendžiant kilusius ginčus dėl vaikų ar santuokos nutraukimo ir kitas priemones.

Projektu taip pat siūloma steigti visuomenines institucijas - Nacionalinę šeimos tarybą ir Šeimos politikos komisiją. Nacionalinė šeimos taryba būtų šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo patariamoji institucija, veikianti visuomeniniais pagrindais ir sudaroma iš savivaldybių šeimų tarybų, mokslo ir studijų institucijų, šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovų. Jos sudėtį tvirtintų Seimas. Nacionalinė šeimos taryba dalyvautų formuojant šeimos politiką ir nustatant strategines šeimos politikos kryptis ir šeimos stiprinimo prioritetus, palaikytų ryšius su Lietuvos šeimomis, šeimų organizacijomis ir su šeimomis dirbančiomis organizacijomis, analizuotų jų lūkesčius, teiktų Seimui ir Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl šeimos politikos įgyvendinimo. Šeimos politikos komisija būtų sudaroma siekiant užtikrinti šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą. Ši komisija būtų sudaroma iš ministerijų ir kitų valstybės institucijų įgaliotų atstovų, taip pat Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų. Jos sudėtį tvirtintų Vyriausybė.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11