Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Konferencijoje - apie ES finansų ateitį

2017-11-02

Susitikime su Europos Komisijos nariu, atsakingu už Europos Sąjungos biudžetą ir žmogiškuosius išteklius, Giunteriu Otingeriu ir konferencijoje LR Seime buvo diskutuota dėl ES daugiametės finansinės programos, žemės ūkio finansavimo, Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, Astravo atominės elektrinės saugumo bei kitais klausimais.

Seime vykusioje konferencijoje "ES finansų ateitis: ko reikia, kad Lietuvos ekonomika būtų atsparesnė ir labiau socialiai orientuota" buvo kalbėta apie lūkesčius ir galimybes, apie atotrūkio tarp valstybių sumažinimo būtinybę. Finansinei situacijai ES šalims įtakos gali turėti Jungtinės karalystės pasitraukimas iš ES, nes nuo 2019 m. kovo mėn. ji jau nebebus ES nare.

ES daugiametė finansinė programa yra itin svarbi ne tik iššūkiams ES viduje ir išorėje, bet ir užtikrinti finansavimą ilgalaikiams ES prioritetams, tokiems kaip sanglauda ir žemės ūkis. Šiais metais Lietuvos žemės ūkis dėl prastų oro sąlygų jau patyrė daugiau kaip 40 mln. eurų nuostolių ir žala dar didės dėl sunaikintų pasėlių. Europos Komisijos narys G. Otingeris žadėjo svarstyti ir spręsti, kaip kompensuoti Lietuvos žemdirbiams nuostolius iš Europos Sąjungos programų. Buvo akcentuota, kad Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas - ES svarbos projektas ir kad šiems darbams atlikti būtina tolesnė ES parama. Svečias išreiškė viltį, kad finansinė pagalba Ignalinos AE uždarymui bus užtikrinta iki darbų pabaigos.

Europos Sąjungos biudžetas - vienas pagrindinių ES tikslų ir politikos prioritetų įgyvendinimo įrankių, privalo reaguoti į ateinančio laikotarpio iššūkius, tačiau ir tradiciniai Sąjungos tikslai turėtų būti atliepti konferencijoje kalbėjo finansų ministras Vilius Šapoka. Mūsų prioritetas - žmonės, todėl planuodami investicijas siekiame, kad išmatuojamą naudą jie pajustų kuo arčiau savęs, nesvarbu - gyvenantys didmiesčiuose, mažuose mietuose ar šalies kaimuose. Kiekvieną eurą investuojame tikėdamiesi grąžos: daugėjančių naujų ilgalaikio darbo vietų, augančio verslumo regionuose, mažėjančios socialinės atskirties ir skurdo. Todėl ES biudžeto, ypač Sanglaudos politikos, pridėtinė vertė akivaizdi. Būtent šių fondų pagalba Lietuvos BVP vienam gyventojui padidėjo nuo 50 procentų ES vidurkio 2004 m. iki 75 procentų ES vidurkio 2014 m. - akcentavo ministras. Finansų ministerijos duomenimis, 2007-2013 m. laikotarpiu finansinių priemonių pagalba investuota apie 453 mln. eurų ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšų energetinio efektyvumo didinimo ir verslo finansavimo srityje, papildomai pritraukta apie 540 mln. eurų privačių lėšų. 2014-2020 m. laikotarpiu tokių priemonių pagalba investuota daugiau nei 621 mln. eurų ES fondų lėšų - įsteigti 8 fondai daugiabučių namų ir viešosios infrastruktūros modernizavimo bei verslo finansavimo srityje, numatyta pritraukti apie 866 mln. eurų privačių lėšų.

Diskusijoje dalyvavęs Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas teigė, kad ypač teigiamai vertina prasidėjusią diskusiją dėl socialinio ES aspekto, nes be tolygios socialinės raidos neįmanoma tvari atskirų valstybių narių konvergencija. Tuo pačiu būtų sunku užtikrinti ilgalaikį visos Europos Sąjungos konkurencingumą bei stabilumą. Valstybės narės gana smarkiai skiriasi savo ekonominės, socialinės raidos ir politinės brandos prasme, todėl kryptinga ES valstybių veikla siekiant tolygumo yra ypač svarbi.

Europos Komisijos narys Giunteris Otingeris atsakė į gausius konferencijos dalyvių klausimus.

Parengta pagal Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento informaciją

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11