Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Gegužių kaimas šventė 400 metų sukaktį

2017-12-16

Gruodžio 16 d. Gegužių kaime vyko šventinis renginys, skirtas kaimo 400 metų sukakčiai paminėti. Šventės metu sugiedotas Lietuvos himnas, pakelta Valstybės vėliava, pristatyta garbinga Gegužių kaimo istorija. Gegužiuose gyvenantis Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Algimantas Sėjūnas pasakojo apie šiame krašte gyvenusius ir veikusius didžiavyrius - lietuvybės skleidėjus, knygnešius: Povilą Višinskį, Joną Jablonskį, Joną Ambrozaitį, Stasį ir Kazį Šalkauskius ir kt. Į šventę atvyko ir Gegužiuose gyvenusio dvarą bajoro Adolfo Pliuškevičiaus provaikaitis M. Plevka, gyvenantis Lenkijoje, atvežęs savo giminės istorijos segtuvą.

Šventinis renginys buvo įsimintinai nuoširdus ir telkiantis prasmingiems ateities darbams. Dėkodama kaimo žmonėms už istorinę atmintį ir pagarbą čia gyvenusiems žmonėms, džiaugiausi aktyvia Gegužių bendruomenės veikla.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11