Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Lietuvos skautų ir ateitininkų sveikinimas Seimui

2017-12-21

Dalia Tarailienė, atstovaujanti Lietuvos skautų sąjungą, ir būrys jaunųjų skautų, ateitininkų tarė sveikinimo žodžius Seimui ir atnešė Betliejaus ugnį.

"Mūsų organizacijos tuo ir žavios, kad mus jungia ypatingi idealai. Mes sugebame susiburti, mes su-gebame įveikti kebliausias situacijas ir toliau linksmai keliaujame darydami gerus darbelius, mes duo-dame priesaiką - prisiekiame Dievui, Tėvynei ir artimui ir kas dieną vadovaujamės šūkiu "Budėk!". Lietuva artėja prie savo brandos šimtmečio. Skautai Lietuvoje taip pat 2018 metais švęs savo labai gražų šimtmetinį jubiliejų. Mes atnešėme ugnį. Tai yra kelias į tiesą, į ramybę, į vienybę, į sąmoningą ir atsakingą vienybę. Tegul ši Betliejaus taikos ugnelė nušviečia tikrus ir teisingus kelius, kuriais jūs visi vedate Lietuvą. Šypsenos, atvirumo, supratimo, meilės vienas kitam čia, gatvėje, namuose! Ar girdite? Ar girdite? Kažkur jau skamba angelų choro repetuojama "Ramybė geros valios žmonėms", o mes dalinamės su jumis šita nuostabia Betliejaus taikos ugnele" - kalbėjo Dalia Tarailienė.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11