Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Iškilmingame Seimo minėjime pasirašyta Valstybės atkūrimo šimtmečio deklaracija

2018-02-15

Artėjant Valstybės atkūrimo jubiliejui, LR Seime vyko iškilmingas minėjimas. Jame dalyvavo Vasario 16-osios Akto signatarų, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos, priėmusios 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją, narių giminės, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto signatarai, Seimo nariai, Lietuvos savivaldybių merai, užsienio šalių delegacijos.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis iškilmingame minėjime kalbėjo: "per šį laikotarpį vyko įvairūs sujungimai ir padalijimai, okupacijos ir sukilimai, knygnešių takais numinti ir laisvės šauklių apdainuoti darbai. Nepriklausomybės Aktą pasirašė tik dvidešimt Lietuvos Tarybos narių, tačiau išties tai buvo visos tautos troškimas ir lūkestis turėti savo šalį su sostine Vilniuje. Ir nuo tada atsakomybė už laisvą šalį priklauso kiekvienam laisvės piliečiui. Istoriją kuriame kiekvienas", - sakė Viktoras Pranckietis.

Pranešimą "Vasario 16-osios Akto atsiradimo ištakos" skaitė istorikas, profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, ambasadorius Alfonsas Eidintas. Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, ambasadorius Vytautas Žalys savo pranešime "Lietuvos valstybės atkūrimo tarptautiniai aspektai" kalbėjo apie Lietuvos valstybės atsikūrimo tarptautinį kontekstą.

Ypatingo dėmesio sulaukė Prezidento Valdo Adamkaus kalba. Jis Valstybės atkūrimo šimtmečio proga Lietuvai linkėjo tęstinumo ir vienybės. Prezidentas vienybę minėjo kaip svarbiausią Lietuvos šimtmečio pamoką ir nuolatinę siekiamybę. " Mūsų tautoje ruseno laisvės dvasia. Todėl, kad mes savo kovose buvome kartu su savo istorijos didvyriais ir nežinomais laisvės kariais. Buvome visi išvien, vienas su kitu, vienas už kitą, vienas dėl kito."

Prezidentas išsakė palinkėjimą, "skirtą ne tiek jaunimui, kiek vyresniesiems kolegoms - politikams, viešojo gyvenimo dalyviams. Kai mes sprendžiame problemas ir ieškome atsakymų į klausimus, kai ginčijamės, kai pykstamės, nepamirškime, kad į mus žiūri ir mūsų klauso Lietuvos jaunimas. Žiūri, klauso ir viską dedasi į galvas ir širdis. Ir pagal mūsų elgesį sprendžia, kas yra valstybė, kas yra Lietuva. Kaip aš kadaise žiūrėjau į prezidentą Kazį Grinių ir gaudžiau kiekvieną jo žodį, kaip dabartiniai politikai su pagarba ir smalsumu žvelgė į Sąjūdžio asmenybes, taip šiandien jaunimas klauso jūsų žodžių. Mokyklose ir auditorijose auga būsimieji Lietuvos piliečiai - būsimieji mokytojai ir prezidentai, diplomatai ir ūkininkai, būsimieji Jonai Basanavičiai ir Vincai Kudirkos, būsimieji Vincentai Sladkevičiai ir Liudai Mažyliai. Todėl - būkime orūs, neleiskime jaunimui iš anksto nusivilti politika ir viešuoju gyvenimu. Neleiskime nusivilti laisve. Neleiskime nusivilti Lietuva", - kalbėjo Valdas Adamkus.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė akcentavo, kad Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, 1990 m. kovo 11 d. antrą kartą atkūrę Lietuvos valstybę, kartu švęsdami atkurtos Lietuvos šimtmečio jubiliejų kviečia branginti ir saugoti Laisvę, nenuilstamai kurti ir puoselėti Lietuvos - valstybės ateitį.

Į tribūną atėjus kalbėti jauniausiai Seimo narei Rūtai Miliūtei, į salė atbėgo Lietuvos ateitis - vaikai, pasipuošę tautiniais kostiumais ir mojuodami trispalvėmis vėliavėlėmis.

Rūta Miliūtė akcentavo, kad kiekvienas galime ir privalome tarnauti savo šaliai. " Labiau pasitikėkime savimi, vieni kitais ir savo valstybe, mūsų ateitis - mūsų pačių rankose. Būdami laisvi, būkime verti tos laisvės ir mokėkime ja naudotis geriems darbams".

Seimo nario Andriaus Kubiliaus iniciatyvai pritarę Gediminas Kirkilas, Rima Baškienė, Arūnas Gumuliauskas, Irena Šiaulienė parengė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio deklaracijos projektą. Deklaracija buvo priimta bendru sutarimu. Deklaracijoje pažymima, kad Lietuva, būdama NATO ir Europos Sąjungos narė, yra tinkamai pasirengusi ginti Vasario 16-osios Akto idealus - kurti ir puoselėti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje. Deklaracijoje išreiškiamas tikėjimas, "kad ir ateinančių šimtmečių valstybės kūrėjų kartos puoselės tas pačias vertybes, kuriomis gyveno Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios Aktų signatarai: tikėjimą savo valstybe, valią veržtis į priekį ir atsakomybę kurti gerovę visiems. Lietuva - tai mūsų visų valstybė. Ją kuria visos čia gyvenančios tautos. Ir visos kartos - buvusios, esamos ir būsimos. Linkime tiems, kurie po 100 metų susirinks Vasario 16 dieną šioje salėje į iškilmingą minėjimą, nusipelnyti teisę su ramia sąžine pasakyti: mes tai padarėme - mes, visos Lietuvos kūrėjų kartos, išsaugojome nepriklausomą bei sukūrėme ir tebekuriame saugią, teisingą, klestinčią Lietuvą".

Visi minėjimo dalyviai buvo pakviesti pasirašyti Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo deklaraciją.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11