Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Konferencija: "Lietuvos moterys: artimui ir tėvynei"

2018-03-02

Žiemgalos" muziejuje jos vadovės Daivos Skrupskelytės iniciatyva surengta konferencija "Lietuvos moterys: artimui ir tėvynei". Juo siekta ne tik nušviesti Lietuvos moterų draugijos veiklą tarpukario metais, bet ir atkreipti visuomenės bei politikų dėmesį į Lauksodžio kaimo puošmenos - Birutės paminklo, 1931 m. pastatyto Lietuvos katalikių moterų draugijos Lauksodžio skyriaus rūpesčiu ir lėšomis, būklę. Renginyje dalyvavo LR Seimo pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė, Seimo narys, kraštietis, kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Stasys Tumėnas, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys A. Indriulis, administracijos direktorė Erika Kižienė, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos Panevėžio bei Šiaulių draugijų pirmininkės Danutė Zabielienė ir Inga Dilienė, gausus būrys svečių ir vietos žmonių. Apie 1926 metais įkurtą Lietuvos katalikių moterų draugijos Lauksodžio skyrių, jo nares, veiklą papasakojo buvusi ilgametė Bardiškių kultūros namų direktorė Donė Legeza. Šiaulietė aktorė Nomeda Bėčiūtė, sklaidydama kraštiečio, lietuviško sąjūdžio veikėjo, teisininko Motiejaus Čepo atsiminimų puslapius, prisiminė rašytoją, publicistę, visuomenės veikėją, politikę Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, jos indėlį į moterų draugijos veiklą. Mintimis apie iškilias tarpukario Lietuvos moteris dalijosi Seimo pirmininko pavaduotoja R. Baškienė, Seimo narys S. Tumėnas. D. Zabielienė ir I. Dilienė papasakojo apie šiandienos birutiečių veiklą.

Muziejaus vadovė D. Skrupskelytė išreiškė susirūpinimą dėl Birutės paminklo Lauksodyje likimo. Vietos skulptoriaus Antano Nesavo sukurtas paminklas praranda estetinę išvaizdą, todėl jį būtina restauruoti. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė E. Kižienė savo trumpame pasisakyme teigė, kad savivaldybė niekada nelieka abejinga visuomeninėms iniciatyvoms ir pagal galimybes padeda jas įgyvendinti. Renginio dalyviai aukomis prisidėjo prie paminklo išsaugojimo ir tam jau renginyje surinko per 130 eurų.

Kaunietė grafikė Indraja Raudonikytė pristatė muziejuje išeksponuotą portretų parodą "Visos jos Onos", pasakojančią savo giminės moterų, turėjusių Onos vardą, istoriją nuo pat XVII a. Už darbus Žeimelio kraštui Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtu LRS ženkleliu "Atkurtai Lietuvai - 100" R. Baškienė apdovanojo "Žiemgalos" muziejaus vadovę D. Skrupskelytę.

(Parengta pagal Pakruojo rajono savivaldybės informaciją)

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11