Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Pokalbis su LR Prezidente apie būsimus Seimo pavasario sesijos darbus

2018-03-06

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš artėjančią Seimo pavasario sesiją tradiciškai susitiko su Seimo valdybos nariais ir aptarė svarbiausius darbus ir sprendimus, kurių laukia žmonės.

Prezidentė paragino pavasario sesijoje dirbti taip, kad Seimo veikla būtų rezultatyvi ir atlieptų žmonių lūkesčius. Valstybės vadovė išskyrė prioritetus: ekonomikos stabilumas, socialinės atskirties mažinimas, skaidrumo ir teisingumo didinimas, saugumo ir gynybos stiprinimas. Valstybės vadovė atkreipė dėmesį numatomas pertvarkas, ragindama, kad jos būtų vykdomos labai atsakingai ir nesukeltų nerimo ar net nepasitikėjimo valstybe.

Prezidentė pabrėžė, jog būtina griežtinti ES lėšų panaudojimo kontrolę, nes laiku nesuplanavę poreikio galime pinigus apskritai prarasti. Dar prieš kelerius metus pirmavę Europoje pagal ES lėšų įsisavinimą, šiuo metu esame tarp labiausiai atsiliekančių ES šalių.

Susitikime daug dėmesio skirta skaidrumo ir teisingumo stiprinimui. Prezidentės teigimu, skaidrios veiklos reikalavimai galioja visiems, o kova su korupcija negali būti selektyvi nei verslo, nei politikų atžvilgiu. Valstybės vadovė pateikė eilę teisės aktų, kuriais siūlo skaidrinti antstolių veiklą, nes kol kas vykdymo išlaidos kai kuriais atvejais kelis kartus viršija pačią skolą ir skurdina žmones. Teikiamos Darbo kodekso pataisos, kurios padės sumažinti korupcijos ir nepotizmo landas valstybės tarnyboje - skaidrios atrankos turi vykti ne tik valstybės tarnautojams, bet ir darbo sutartininkams.

Pasak Prezidentės, būtina trumpinti ikiteisminių tyrimų terminus, o ne juos panaikinti, kaip neseniai siūlė Vyriausybė, ir užtikrinti atgrasančias ir adekvačias baudas visose srityse. Reklamos įstatymo pataisomis baudos siekiant pažaboti žmonių apgaudinėjimą bus susietos su įmonių pajamomis, o Konkurencijos įstatymo pataisomis bus siekiama, kad nesąžiningas verslas neišsisuktų nuo atsakomybės.

Aktualus išlieka nuolatinis saugumo ir gynybos stiprinimas. Prezidentės teigimu, išorės grėsmės ir iššūkiai didėja, todėl būtina užtikrinti tolesnį gynybos finansavimo augimą bei kariuomenės modernizavimą ir karinės infrastruktūros vystymą. Augant kibernetinėms ir geopolitinėms grėsmėms regione taip pat labai svarbu užtikrinti rinkimų sistemoms saugumą bei Vyriausiosios rinkimų komisijos nešališkumą.

Informavome Prezidentę, kad ši Seimo sesija bus orientuota į ekspertinius vertinimus, vyriausybės narių atsikaitymą už priimtų įstatymų įgyvendinimą įstatymų kokybę, ekspertinius vertinimus, išsamias diskusijas: Mokesčių ir pensijų kaupimo sistemų tobulinimo, . Darnios plėtros ir inovatyvios ekonomikos: galimybių XXI amžiaus Lietuvai globaliame pasaulyje analize, Europos Sąjungos ateities ir Lietuvos pozicijos aptarimu.

Prioritetinės temos:

1.Socialinės atskirties mažinimas: parama jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą, .šeimos ir darbo santykių derinimas.

2.Demografijos, migracijos ir integracijos strategijos 2018-2030 metams priėmimas ir įgyvendinimas.

3.Neįgaliųjų integracija ir tinkamos jiems paramos užtikrinimas. Socialinių įmonių veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimas.

4.Sveikatos sistemos finansavimo ir medicinos darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, vaistų kainų mažinimas.

5.Idėjos - Mokytojas prestižinė profesija - įgyvendinimo pradžia. Etatinio darbo apmokėjimo sistemos įvedimas ir kitos mokymo procesą tobulinančios priemonės. Valstybinių aukštųjų mokyklų valdymo modelio bei studijų finansavimo modelio keitimas ir tobulinimas.

6.Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos atnaujinimas, numatant Lietuvos energetikos politikos tikslus iki 2030 metų bei politikos gaires iki 2050 metų.

7.Darnios ir konkurencingos ekonomikos vystymas. Kaimo verslo plėtra. Žemės ūkio paskirties žemės ūkio įsigijimo užtikrinimas.

8.Lietuvos kultūrinių ir istorinių tradicijų puoselėjimas. Mecenavimo tradicijų ir privačių investicijų į kultūrą ir meną iniciatyvų skatinimas.

9.Valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas.

10.Saugumo ir gynybos stiprinimas, bei valstybės interesus atitinkančios užsienio politikos užtikrinimas.

(Parengta naudojant ir Prezidentės spaudos tarnybos informaciją)

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11