Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Lietuva pakviesta tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare

2018-05-03

Gegužės 3 diena svarbi Lietuvai. Lietuva pakviesta tapti 36-ąja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare. Gegužės pabaigoje bus pasirašyta stojimo sutartis. Tikėtina, dar pavasario sesijoje galėsime ratifikuoti šį sprendimą. Visateise organizacijos nare tapsime tada, kai deponuosime susitarimą Prancūzijos užsienio reikalų ministerijoje. Ta diena ir bus mūsų pirmoji narystės diena, ir mes tapsime 36-ąja organizacijos nare.

Tampame pažangias ekonomikas, modernias valstybes vienijančios organizacijos nare. Tai organiza-cija, kurios ištakos siekia sunkius pokario laikus, kai Europos ekonomika buvo kone totaliai sunaikin-ta Antrajame pasauliniame kare. Įžvalgus Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretorius Dž. Mar-šalas pasiūlė Europos atkūrimo planą, pavadintą jo vardu. Kiek vėliau įkurta EBPO organizacija bu-vo atsakinga už šio plano įgyvendinimą. Su naryste EBPO galime teigti, kad tapome visų svarbiausių pasaulio ir Europos organizacijų nare. Šiuo metu EBPO yra visuotinai pripažinta ir didžiai vertinama organizacija, nustatanti pažangiausias pasaulyje ekonominės politikos, visuomenės valdymo reko-mendacijas ir skatinanti jas įgyvendinti. Ji taip pat teikia rekomendacijas dėl globalių problemų sprendimo. Organizacijos credo: stipri, švari ir socialiai atsakinga ekonomika. Šalies pakvietimas į ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją yra reikšmingas tarptautinis Lietuvos, kaip išsi-vysčiusios ekonomikos, pripažinimas. Jis kartu rodo Lietuvos valstybės brandą ir institucijų pajėgu-mus.

-EBPO skatina ir padeda įgyvendinti valstybei būtinas struktūrines reformas pagal organizacijos nu-statytus aukščiausius pasaulinius standartus.

-EBPO suteiks visą prieigą prie pasaulinės ekspertizės, prie išsamiausios ir geriausios pasaulyje laiko-mos ekonominių statistinių duomenų bazės.

- Padidins Lietuvos patrauklumą tiesioginėms užsienio investicijoms, nes narystė EBPO yra geriau-sias valstybės verslo aplinkos indikatorius potencialiems investuotojams.

-EBPO narystė turėtų prisidėti prie dar palankesnio mūsų valstybės skolinimosi reitingo nustatymo, dar labiau palengvins priėjimą prie tarptautinių finansinių rinkų, prisidės prie valstybės skolinimosi iš-laidų mažinimo.

-Padidės Lietuvos įtaka tarptautinėje politikoje. EBPO ne tik skatina ekonomikos reformas, bet ir formuoja pasaulinę nuomonę, kaip turėtų būti reaguojama į globalius iššūkius. Lietuvos dalyvavimas dar vienoje taikingoje pasaulinėje organizacijoje sustiprins mūsų nacionalinį saugumą, turėsime gali-mybę išsakyti savo nuomonę ir būti išgirsti mums aktualiais tarptautinės darbotvarkės klausimais.

Lietuvos Respublikos Seimas atliko milžinišką darbą, kad Lietuvos teisinė bazė atitiktų EBPO reko-menduojamus standartus.

EBPO ekspertai atliko didžiulį darbą vertindami Lietuvos teisinę bazę ir praktiką 21 sektoriuje. Jų parengtos oficialios rekomendacijos, taip pat neformalūs patarimai buvo labai naudingi ir padėjo rasti geriausius sprendimus vykdant reformas ir sklandžiai baigiant stojimo procesą.

Lietuva daugiau nei du dešimtmečius siekė tapti turtingųjų klubų vadinamos Ekonominio bendra-darbiavimo ir plėtros organizacijos dalimi, jos visateise nare. Mėginimų būta net tris kartus. Pirmasis - 1996 metais, kai kartu su Latvija ir Estija paskelbėme deklaraciją, prašydami glaudesnio bendra-darbiavimo su EBPO. Atėjus laikui priimti sprendimus, EBPO pasirinko pradėti derybas tik su Esti-ja. Inicijuoti dialogą antrą kartą Lietuva pabandė 2002 metais. Mėginimų būta ir 2012 metais. EBPO yra sėkmingiausių pasaulio ekonomikų klubas. Tai yra kokybės ženklas, kuris yra labai aiški žinia investuotojams, mūsų partneriams visame pasaulyje. Tai padės įgyvendinti organizacijos šūkį. "Gera praktika geresniam gyvenimui!" Mes turime pasiekti, kad mūsų šalies žmonės gyventų gerai.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11