Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Pasitarimas su frakcijų ir komitetų vadovais

2015-03-09

LR Seimo frakcijų ir komitetų vadovai, dalyvaujant LR Vyriausybės nariams aptarė būsimos sesijos darbotvarkę. Kaip pasitarimo dalyvius informavo Seimo pirmininkė L.Graužinienė Seimo pavasario sesijos darbotvarkės prioritetu taps socialiniai ir darbo santykių klausimai, viešųjų finansų drausmės užtikrinimas, kova su šešėline ekonomika, korupcijos prevencija, teismo proceso optimizavimas, vals-tybės saugumo stiprinimo klausimai. Vienas didžiausių šios sesijos darbų - naujos redakcijos Darbo kodekso priėmimas, teikiamos Mokslo ir studijų įstatymo pataisos, numatomos naujovės sveikatos apsaugos srityje, teikiant įstatymų pakeitimus, kurie leis labiau atsižvelgti į pacientų interesus, suma-žins gydytojų biurokratinio darbo dalį. Bus teikiami užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai ir t.t Pa-vasario sesijoje planuojama surengti 50 plenarinių posėdžių. Vyriausybė Seimui pavasario sesijai pasiūlė 399 teisės aktų projektus. Iš viso pavasario sesijos darbų programoje yra apie 700 teisės aktų (be lydimųjų). Dėl pateikto yra labai didelio skaičiaus įstatymų Seimo pirmininkė prašė frakcijų va-dovų išdiskutuoti ir priimti sprendimą, kurie įstatymų projektai bus prioritetiniai. 12 įstatymų projek-tų pateikė Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė.

Pasitarimo dalyviai atkreipė dėmesį į dažnesnių frakcijų susitikimų su ministrais būtinybę, išsakė daug organizacinio darbo klausimų.

Seimo narė Rima Baškienė pastebėjo, kad tokie pasitarimai, kai susirenka visų frakcijų seniūnai, neskirstant jų į valdančiosios daugumos ir opozicijos atstovus, komitetų pirmininkai ir ministrai - labai naudingi. Ji atkreipė dėmesį, kad būtina pateikti visuomenei kiek galima daugiau tikslios informacijos ir išsklaidyti neaiškumus bei kylantį nerimą, ypač tokiais jautriais klausimais kaip priva-lomojo šaukimo į kariuomenę atveju.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11