Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Minint Skobiškių kautynių 70 - metį, pašventintas kryžius partizanams

2015-05-15

Prie paminklo Mikutaičių kaime, Šakynos seniūnijoje žuvusių partizanų artimieji, miškininkai, kultūros ir švietimo darbuotojai, moksleiviai paminėjo partizanų kautynių ir žūties 70 - metį. 1945 m. balandžio 29 d. Skobiškių miške kautynėse žuvo 22 partizanai: J. Biliūnas, J. Bernotas, A. Gedaminskas, A. Ginevičius, A. Šukys, A. Adomaitis, D. Vaitkus, J. Jurevičius, V. Norkus, J. Vilčiauskas, K. Briedis, K. Gedaminskas, K. Zybolis, M. Ramančionis, broliai P. ir B. Petrylos bei D. ir P. Klovai, S. Mituzas, V. Vasarevičius. Visi palaidoti Mikutaičiuose.

Minėjime, skirtame Partizanų pagerbimo dienai, partizanų dainas dainavo Šiaulių Prisikėlimo apygardos ansamblis "Vidurnaktį nežuvę".

"Prasidėjus sovietų okupacijai, atsivertė vienas tragiškiausių ir kruviniausių lietuvių tautos istorijos puslapių. Pagarba žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Istorinė atmintis bus gyva, kol kartu šventėse ir minėjimuose dalyvaus jaunimas", - kalbėjo Seimo narė Rima Baškienė. Už kilnius darbus išsaugant žuvusiųjų partizanų atminimą ir paminklinio kryžiaus pastatymą jų žūties vietoje Skobiškių miške, Seimo narė įteikė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkos raštus: Lietuvos Garbės kraštotyrininkui, Šakynos krašto istorijos tyrinėtojui Leonardui Skėriui, Kuršėnų miškų urėdijos urėdui Algimantui Kundrotui ir Gedinčių girininkui Zigmantui Savickui.

Minėjime dalyvavo žuvusių partizanų artimieji: partizanų vado P. Petrylos sesuo Jadvyga Petrylaitė - Vaitkienė, partizano A. Šukio dukra Antanina Šukytė-Gustienė, partizano M. Ramančionio anūkas Darius Ramančionis, taip pat - Šakynos pagrindinės ir Kuršėnų Pavenčių mokyklų moksleiviai.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11