Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Mišrios Seimo narių grupės diskusija su Aplinkos ministru Kęstučiu Trečioku

2015-06-04

2015 m. birželio 4 d. Mišrios Seimo narių grupės atstovai susitikime su aplinkos ministru Kęstučiu Trečioku aptarė aktualius aplinkosaugos klausimus. Susitikime dalyvavo ir Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorius Dalius Krinickas bei Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Rimantas Bėčius.

Seimo nariai išreiškė nerimą dėl teisės aktų pakeitimų, kuriuos Aplinkos ministerija parengė Vyriausybės nutarimu patvirtinant kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra ne mažesnis nei 20 cm, o kaimo vietovėje - 30 cm. Įsigaliojus tokiai tvarkai, vargu ar ilgai vadintume Vilnių žaliausia Europos sostine. Privačių valdų savininkai galėtų be jokių leidimų iškirsti daug medžių, tai atitiktų miesto plėtra suinteresuotų asmenų interesus, bet ne viešąjį interesą ginančiųjų tikslus. Ministras K. Trečiokas pažadėjo, kad rengiamas teisės aktas bus peržiūrėtas atsižvelgiant į Seimo narių pastabas.

Seimo nariai domėjosi, kaip toliau vyks regioninių aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) pertvarka, kurią Aplinkos ministerija vykdo nepaisant to, kad Seimas dar nėra priėmęs atitinkamų teisės aktų, koks yra šios pertvarkos tikslas ir kokią naudą ji duos valstybei. Paaiškinęs, kad pertvarka buvo pradėta dar prieš jam tampant ministru, K. Trečiokas informavo, kad įstatymų paketas jau parengtas, Seimui jį numatoma pateikti rudens sesijoje, o vienas svarbiausių pertvarkos tikslų - išskaidrinti RAAD veiklą. "Šiuo metu RAAD'ai veikia kaip dvareliai, įžvelgiant ten galimai korupcinių apraiškų, todėl būtina šios sistemos kontrolė", - sakė ministras. Jis patikino, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pertvarka, priešingai nei RAAD reorganizacija, bus vykdoma tik parengus reikalingus teisės aktus.

Ypač kritiškai Mišrios Seimo narių grupės atstovai pasisakė dėl šiuo metu Aplinkos ministerijos rengiamų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų pakeitimų, numatant panaikinti vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų priežiūros skyrių, tokiu atveju, pakrantės liktų be apsaugos. Ministras pritarė, kad rengiant teisės aktą būtina atsižvelgti į tokią grėsmę, ir pažadėjo, kad tai bus padaryta.

Aptarta ypač didelį gyventojų nerimą kelianti "Toksikos" pavojingų atliekų deginimo gamyklos veikla Šiaulių rajone. Ministerijos pateiktoje informacijoje nurodyta, kad UAB "Toksika" steigėja ir pagrindinė akcininkė yra Ūkio ministerija, o Aplinkos ministerija iš ES lėšų skyrė paramą projektui "Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje". Pagrindinė rangos sutartis pasirašyta 2008-04-30, įrenginio vertė - 25,192 mln. Eur; statybos leidimas išduotas 2008-11-26, 2014-05-19 Statybų komisija pasirašė statybų užbaigimo aktą, t. y. pripažino įrenginį tinkamu naudoti; 2014-07-21 pradėta eksploatacija; 2015 metais (nuo sausio 17 d. iki balandžio 20 d.) šiame įrenginyje sudeginta per 2000 t pavojingų atliekų (pajėgumas ~ 8 tūkst. t.). 2007-2013 programos ES lėšomis vykdoma pavojingų atliekų sąvartyno statyba; šio objekto vertė 2,2 mln. Eurų, darbus planuojama pabaigti iki 2015-08-01;

"Ar užtikrinsime saugią "Toksikos" veiklą, kad dioksinai ir furanai nepatektų į aplinką, ar netapsime šalimi, į kurią deginimui bus vežamos pavojingos atliekos iš kitų valstybių, nes suprojektuota buvo žymiai mažesnio galingumo krosnis, negu kad pastatyta ?, - klausė Mišrios Seimo narių grupės seniūnė Rima Baškienė. Atsakydamas ministras išreiškė įsitikinimą, kad Lietuvos valdžios institucijoms užteks politinės valios neleisti įvežti į Lietuvą pavojingų atliekų. Taip pat jis pabrėžė, kad siekia užtikrinti tinkamą gamyklos monitoringą. "Sistema turi būti tokia, kad bet kas, bet kada galėtų pasižiūrėti. Dabar monitoringas lyg ir yra, bet ir aš pats juo nelabai pasitikiu", - sakė K. Trečiokas.

Susitikime aptarti ir kiti klausimai, pvz. dėl Vilniaus Antakalnio gyventojų protestus sukėlusio atvejo, kai leista barbariškai nukasti šlaitą statybvietėje šalia Petro ir Povilo bažnyčios. Seimo nariams buvo pateikta informacija apie Vyriausybės planus prie Gariūnų pastatyti komunalinių atliekų deginimo gamyklą (200 000 t/metus) ir biokuro katilinę (600 000 t/metus). Kaip nurodė Atliekų departamento direktorius Dalius Krinickas, gamykla, ministerijos vertinimu, sudegins apie 490 tūkst. tonų atliekų.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11