Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Spaudos konferencijoje - Lietuvos ir Ukrainos draugystės atspindžiai Aldonos Vasiliauskienės monografijoje

2015-06-11

LR Seimo narė Rima Baškienė surengė spaudos konferenciją, kurioje kalbėjo apie lietuvių - ukrainiečių kultūrinių, dvasinių ryšių, kurie turi gilias istorines šaknis amžių bėgyje, svarbą. Seimo narė minėjo vienuolių bazilijonų švietėjiškos veiklos Lietuvoje įtaką šių dviejų tautų bendradarbiavimui. Spaudos konferencijoje pristatyta dr. Aldonos Vasiliauskienės monografija "Vasilijaus Zinko studija "Sesuo Rafaila": istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija".

2000 m. pabaigoje Vilniuje įkurta "Lietuvių ukrainiečių istorikų asociacija", kuri tiria Lietuvoje mažai žinomo Rytų apeigų katalikų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją, nušviečia jo kultūrinę-dvasinę svarbą.

Monografijos autorės dr. Aldonos Vasiliauskienės moksliniai ryšiai su ukrainiečiais mokslininkais prasidėjo prieš 30 m. Ukrainos, Lenkijos, Rusijos archyvuose rasti dokumentai tapo svaria medžiaga rengiant disertaciją, o vėliau - ir monografijos rengimui. Rengiant mokslinę monografiją buvo remtasi gausia archyvine Brazilijos, Italijos, Lietuvos, Ukrainos medžiaga bei spausdintais šaltiniais, enciklopedijomis; Ukrainoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Brazilijoje leistais katalogais bei lietuvių ir ukrainiečių diasporos leidiniais ir kita lietuvių bei ukrainiečių publicistika.

Pastebėtina, kad tai pirmas lietuvės mokslininkės darbas, išleistas Romoje tėvų bazilijonų 53-uoju "Analectos" (pasaulyje pripažinto tęstinio leidinio) tomu. Monografijoje galima surasti ne tik istorinių, geografinių, religinių žinių, bet pateikiamos ir įvairių asmenybių bei vienuolių biografinės žinios.

Spaudos konferencijose dalyvavęs Tėvas Pavlo (Petro Jachimec OSBM), daug prisidėjęs prie monografijos išleidimo, išsakė bendradarbiavimo tarp lietuvių ir ukrainiečių svarbą bei monografijos reikšmingumą ypač jaunimui.

Skapiškio pagrindinės mokyklos pedagogė Regina Stanienė pristatė sumanymą surengti jaunimo vaidinimą pagal monografijos tekstą.

Vienas iš septynių Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų recenzentų akademikas Algirdas Gaižutis akcentavo, kad ši monografija yra unikalus reiškinys ir tarnauja dviejų šalių sanglaudai.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11