Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Gedulo ir vilties dieną pražydo "ilgesio pieva"

2015-06-14

Prie tremtinių kryžiaus Kuršėnuose buvo minima Gedulo ir vilties diena. Buvusių tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras "Tremties varpai", vadovaujamas Jovitos Bražukienės, susirinkę kuršėniškiai dainavo dainas, kalbėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Marytė Šadlauskienė, LR Seimo narė Rima Baškienė.

"Minime Gedulo ir vilties dieną, pagerbiame sovietinės okupacijos aukas. Šimtai tūkstančių žmonių buvo ištremti iš savo tėvynės, nes priešiška valstybė buvo iki smulkmenų parengusi mūsų tautos sunaikinimo ir pavergimo planą. Trėmė ūkininkus, mokytojus, gydytojus ar kitus žmones už tai, kad jie dirbo žemę, augino vaikus, mylėjo tėvynę. Priešams reikėjo likusią tautos dalį įbauginti, paversti paklusniais jų valios vykdytojais. Taika pasaulyje yra neginčijama vertybė, tai ypač jaučiame dabar, kai karo ginklai žvanga Ukrainoje. Laisvė yra kiekvienos tautos išlikimo garantas. Daug aukų pareikalavo mūsų laisvės kaina, todėl turime ją ypatingai saugoti ir branginti. Saugokime savo kalbą ir kultūrą. Būkime atsparūs bandymams mus nutautinti, išgąsdinti ir supriešinti" - minėjime kalbėjo Seimo narė Rima Baškienė.

Plazdant vėliavoms dalyvių eisena pasuko prie paminklo rezistentams, kur šalia esančioje pievoje "pražydo" gėlių jūra. Kuršėnų Pavenčių mokyklos direktorės Janinos Banienės ir mokytojos Ados Grakauskienės iniciatyva buvo surengta gėlių gaminimo akcija pavadinta "Ilgesio pieva", gimusi iš tremtinių prisiminimų, kai jie, vežami į tremtį gyvuliniais vagonais, matė pro vagonų tarpelius žydinčias aguonų ir rugiagėlių pievas.

Skambėjo dainos, prisiminimai, uždegtos atminimo žvakutės ir prie Vyčio paminklo bei Drąsučių ir Pavenčių geležinkelio stotyse.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11