Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Vietos bendruomenių metų komisija rinkosi į pirmą posėdį

2015-06-15

Lietuvos Respublikos Seimas, pabrėždamas vietos bendruomenių reikšmę įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką, atsižvelgdamas į siekį stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą, vertindamas vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą, kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai, 2015 m. balandžio 23 d. priimtu nutarimu, paskelbė 2016 metus Vietos bendruomenių metais ir pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei sudaryti Vietos bendruomenių metų komisiją, kuri iki 2015 m. rugsėjo 1 d. parengtų ir patvirtintų Vietos bendruomenių metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti bei 2016 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vietos bendruomenių metų komisijos patvirtintai programai įgyvendinti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaryta Vietos bendruomenių metų komisija 2015 m. birželio 15 d. susirinko į pirmąjį posėdį. Komisijos sudėtyje yra 20 skirtingų institucijų atstovų. LR Seimui atstovauja Rima Baškienė, Donatas Jankauskas ir Juras Požela, kaip Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinės grupės nariai.

Komisijai pavesta parengti Vietos bendruomenių metų programą ir veiksmų planą. "Laukia didelis ir atsakingas darbas, siekiant visų pirma pakeisti požiūrį į aktyviai dirbančias vietos bendruomenes, sutelkti visas institucijas bendram darbui, numatyti prasmingus renginius, kad vietos bendruomenės realiai pajaustų, jog 2016-ieji - Vietos bendruomenių metai, kad 2016 m. įgyvendinamos priemonės duos teigiamą poslinkį bendruomenių veiklos aktyvinimui", - susitikime kalbėjo Seimo narė Rima Baškienė, pasiūliusi būti principingiems, reikalaujant, kad Seimo nutarimas "Dėl 2016 m. paskelbimo Vietos bendruomenės metais" būtų vykdomas visa apimtimi, o tai yra, kad 2016 m. valstybės biudžete būtų numatytos lėšos Vietos bendruomenių metų patvirtintai programai įgyvendinti.

Darbo grupės nariai akcentavo būtinybę į pasiūlymų 2016 m. programai pateikimą įtraukti visas institucijas, dirbančias šioje srityje, išgirsti galimai daugiau nuomonių. Birželio 30 d. komisija toliau tęs darbą.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11