Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Apie kūrybą, gyvenimą ir politiką - susitikime su Kovo 11-osios akto signatare, rašytoja Vidmante Jasukaityte

2015-06-16

Vilniaus Rotušės Didžiojoje salėje susitikimų ciklo "Vilniaus žmogus: iškiliųjų portretai" viešnia - Kovo 11-osios akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė, kurios kaip visuomenės, kultūros veikėjos, Lietuvos atgimimo skatintojos svariu indėliu džiaugėsi Lietuvos žmonės. Jai didžiulę pagarbą reiškia ir Šiaulių rajono žmonės, nes čia ji gimė ir mokėsi.

Vidmantės Jasukaitytės gausus literatūrinis turtas - 9 poezijos knygos, 8 romanai, 3 apysakos ir eilė kitų reikšmingų kūrinių, straipsnių rinkinių, dramų. Susitikimo vakare poetė skaitė eiles, ragino žvelgti į gyvenimą gėrio ir meilės akimis, visur ieškoti šviesos, patiems skleisti šviesą.

Kaip Kovo 11-osios akto signatarė ir aktyvi visuomenės veikėja, ji ragino veikti visuotinio gėrio kryptimi ir matyti ateitį po 20 ir dar daugiau metų. Ji apgailestavo, kad Lietuvos politikai dar neišmokę politinio pradžiamokslio ir stokoja politinės kultūros. V. Jasukaitytė įvardino svarbiausią politiko savybę - įvairiapusį visumos suvokimą. Jos įsitikinimu, Lietuvoje turi pradėti veikti idealų sistema.

V. Jasukaitytės kraštietė Seimo narė Rima Baškienė dėkojo poetei už jos nuolatinį ryšį su gimtuoju kraštu, su Voveriškių pagrindine mokykla, kurioje poetė mokėsi, priminė, kad ji visada laukiama šio krašto žmonių ir padeklamavo poetės jai sukurtą eilėraštį "Šypsokis, moterie".

Rašytojos kūrybinį vakarą vedė Birutė Kurgonienė, akordeonų melodijomis džiugino Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos moksleiviai.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11