Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

R. Baškienės surengtos konferencijos ir renginiai

Spaudos konferencijoje - apie rengiamą lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą

2016-05-17

Gegužės 17 d. įvyko Seimo narių Rimos Baškienės ir Povilo Urbšio spaudos konferencija "Naujoji lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa reikalinga Lietuvos mokiniams", kurioje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Birutė Obelenienė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovė, septynių vaikų mama, gydytoja pediatrė Jolita Pukelienė, Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė-Sakavičienė.

Pirmininkavusi konferencijai Seimo narė Rima Baškienė pabrėžė LR Konstitucijoje įtvirtintą šeimos svarbą ir švietimui deleguojamą misiją, įtvirtintą Švietimo įstatyme. Ji paminėjo Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos reikalingumą visuomenei, ir ypač - socialiai pažeidžiamose šeimose augantiems vaikams. Atkreipdama dėmesį į rengiamos naujosios programos esminę paskirtį - išugdyti įgūdžius, kurie formuotų vertybines nuostatas, pagarbius tarpusavio santykius, meilę, šeimą, pagarbą žmogaus gyvybei, toleranciją, bei, pagal mokinių amžių, suteikti žinių apie lytiškumo aspektus, pacitavo darbo grupės narės - Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentės Akvilės Burneikaitės žodžius, kad "programa turi ugdyti brandžią ir atsakingą asmenybę, turinčią tvirtus vertybinius pagrindus, taip pat suteiktų reikalingų žinių apie lytinę sveikatą", pasidžiaugė, kad mokiniams yra svarbūs vertybiniai principai.

Seimo narys Povilas Urbšys retoriškai klausė, kas yra svarbiau: ar lytinis švietimas, ar lytinis ugdymas? Lytiniame ugdyme kalbama apie vertybių puoselėjimą, o lytinio švietimo šalininkai akcentuoja tik informacijos jaunam žmogui suteikimą apie lytinį gyvenimą, tačiau vyras ir moteris neturi būti padaromi tik seksualinių geidulių objektu, ir ypač, kai į tai žiūrima tik iš vartotojo savanaudiškos pozicijos.

Prof. dr. Birutė Obelenienė pabrėžė, kad socialinių mokslų įrodymais patvirtinta, jog žmogaus pasirinkto elgesio modelis priklauso nuo turimų vertybių, todėl vaikams pirmiausia turėtų būti diegiamos vertybinės nuostatos apie žmogaus lytiškumą. Lytinio švietimo propaguotojai painioja dvi skirtingas prevencijas: rizikos vengimo (pirminė) ir rizikos pasekmių mažinimo (antrinė). Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas siekia, kad jaunuoliai išsiugdytų nuostatas, padėsiančias išvengti seksualinės elgsenos, o lytinis švietimas, skirtingai, nei rengimas šeimai, yra antrinė prevencija, siekianti sumažinti rizikingo elgesio pasekmes (lytiškai plintančias ligas, paauglių nėštumus). Pasak profesorės, geriausios sąlygos vaikui pasiekti emocinę brandą, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, yra susilaikymas nuo lytinių santykių, kartu mokslininkė akcentavo, jog vaikai privalo gauti teisingą informaciją ir lytiniai santykiai negali būti atsieti nuo įsipareigojimo ir atsakomybės, nes jeigu nėra suformuotų vertybinių nuostatų, jokios papildomos žinios apie kontracepciją nepadės keisti elgsenos.

Profesorė išreiškė pritarimą darbo grupės rengiamai programai, pažymėdama, kad ji privalo būti apsaugota nuo tam tikroms verslo grupėms naudingų įtakų, pvz. "Visuotinio lytinio švietimo gairių", kuriomis formuojamas neigiamas požiūris į motinystę, paaugliai sudominami seksu, o seksas atskiriamas nuo meilės ir atsakomybės, ir pateikė daug įvairios moksliškai pagrįstos informacijos.

Konferencijoje kalbėjusi Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovė Jolita Pukelienė pabrėžė, kad darbo grupės kritikai suabejojo, ar tėvų atstovai turėtų dalyvauti darbo grupės veikloje, pamiršdami Konstitucinę nuostatą, kad tėvų teisė ir pareiga - auklėti ir rūpintis savo vaikais, todėl tėvų dalyvavimas yra svarbus ir reikšmingas. Kaip medikė, ji atkreipė dėmesį į hormoninių kontraceptikų poveikį besivystančiam vaiko organizmui, nes jų skyrimas vaikams nėra pagrįstas moksliniais tyrimais ir neaišku, kaip tai paveiks ateityje - ar nulems masinį nevaisingumą, ar onkologinių ligų protrūkius. J. Pukelienė išreiškė nerimą, kad rengiamoje programoje formuojama neigiama nuostata nėštumo atžvilgiu, nėštumą sugretinant su lytiniu keliu plintančiomis ligomis.

Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė-Sakavičienė pristatė dvi iniciatyvas. Daugiau kaip 50 nevyriausybinių organizacijų pasirašė kreipimąsi Švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei, kuriame išreiškė susirūpinimas, kad įvairiais pasisakymais ir pareiškimais yra daromas spaudimas tiek Švietimo ir mokslo ministerijai, tiek visuomenei, siekiant propaguoti lytinį švietimą, kaip labiausiai jaunimui tinkančią lytiškai plintančių ligų ir paauglių nėštumų prevenciją. Tuo tarpu pasirašiusios nevyriausybinės organizacijos ragina lytinius santykius sieti su šeimos sukūrimu.

K. Zamarytė-Sakavičienė informavo, kad organizacijos, atliekančios prezervatyvų socialinį marketingą, pvz. Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, užsiima spaudimu Švietimo ir mokslo ministerijai, todėl Laisvos visuomenės institutas kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamas atlikti tyrimą dėl galimo A. M. Pavilionienės interesų konflikto, nes ši Seimo narė yra Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos tarybos pirmininkė, tačiau to nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

Spaudos konferencijos dalyviai išreiškė tvirtą įsitikinimą, kad darbo grupė, rengianti Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą, nebus šališka ir atsakingai įvertins visus pasiūlymus ir parengs vertybiniais principais bei atsakomybe grįstą programą.

Visas spaudos konferencijos įrašas →

Konferencijoje Seime - latvių patirtis ir teisiniai argumentai, išsaugant valstybinę kalbą

2016-01-15

LR Seime Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto inicijuota konferencija "Valstybinės kalbos politika ir asmenvardžių rašyba valstybės dokumentuose", kurioje dalyvavo žymūs Latvijos Respublikos mokslininkai - prof. dr. Ina Druvietė ir prof. dr. Maris Baltinis, Seimo nariai, iniciatyvinės grupės "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovai, buvo labai savalaikė ir prasminga. Konferenciją vedė habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, asociacijos "Lietuvos ir Latvijos forumo pirmininkas" prof. Alvydas Butkus ir Seimo narys Valentinas Stundys.

Pranešimą apie Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvą "Talka: už Lietuvos valstybinę kalbą" ir jos politinius aspektus aptarė "Talkos" iniciatyvinės grupės narys akademikas prof. dr. Eugenijus Jovaiša, kuris 2015 m. lapkričio 19 d. pateikė Seimui 69 234 Lietuvos piliečių pasirašytą Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo projektą. Kaip ir ankstesniame Seimo narių V. Stundžio, R. Baškienės, P. Urbšio ir kitų parengtame projekte, jame siūloma, kad piliečio vardas ir pavardė būtų įrašomi tik valstybine kalba - lietuvių kalbos abėcėlės 32 raidėmis pagal tarimą. Piliečio pageidavimu jo vardas ir pavardė galėtų būti užrašyti ir kita kalba lotyniško pagrindo rašmenimis arba perrašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą transliteravimo sistemą, paso kitame puslapyje, o asmens tapatybės kortelėje - kitoje kortelės pusėje. Pasak E. Jovaišos, šis istorinis įvykis - surinkti parašai ir pateiktas įstatymo projektas yra tiesioginė parama tiems Seimo nariams, kurie tokį projektą parengė ir kuriam, dėl politinių interesų, nepritarė Teisės teisėtvarkos komitetas. "Turėtumėme vadovautis ne politiniais interesais, o valstybinės kalbos išsaugojimo interesu. Pasas yra dokumentas, tad visi įrašai jame, pirmame ar antrame puslapyje, yra vienodai svarbūs" - kalbėjo akademikas.

Latvijos universiteto prorektorė, 4 kadencijas dirbusi Latvijos parlamento nare, buvusi Švietimo ministrė, prof, Ina Druvietė ir Latvijos Valstybinės kalbos centro direktorius Maris Baltinis susipažindino su valstybinės kalbos politika Latvijoje bei Europos teise ir asmenvardžių vartosenos praktika. Latvijoje sėkmingai įgyvendinta ta vardų ir pavadžių rašymo asmens dokumentuose tvarka, kurią siūlo dalis Seimo narių ir iniciatyvinės grupės "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" atstovai bei piliečiai, parašais parėmę minėtą įstatymo projektą. Latvijoje šiuo principu daromi įrašai ir civilinės aktų būklės registre. Latvijos atstovai paragino Lietuvos politikus pasinaudoti Latvijos patirtimi.

Seimo narė Rima Baškienė konferencijoje, priminusi LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės žodžius, kad "lietuvių kalba negali būti politinių sandorių, sandėrių objektu", apgailestavo, kad socialdemokratų atstovų Irenos Šiaulienės ir Gedimino Kirkilo teiktas Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose projektas, kuriuo siūloma pagrindiniame paso puslapyje leisti originalią pavardės rašybą nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis, naudojant tris papildomus simbolius - w, q, x., Seimo posėdžių sekretoriate įregistruotas būtent premjero Algirdo Butkevičiaus susitikimo su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku išvakarėse, o šiemet sausio 6 d. žiniasklaidos atstovams premjeras Algirdas Butkevičius pareiškė, kad lenkiškų vardų ir pavardžių rašymo klausimas turėtų išsispręsti pavasarį ir kad toks "trypčiojimas" ir negalėjimas priimti sprendimų Lietuvos ir Lenkijos "tikrai labiau nesuartina".

" Manau, Premjeras nepamiršo Lietuvos piliečių inicijuoto įstatymo projekto. Mes ne prieš Lenkijos valstybę, jos garbingą tautą, bet ekonominių klausimų sprendimui, manau, negalėtų būti naudojamas mūsų tautos išlikimo granatas - valstybinė kalba" - kalbėjo Seimo narė. Į Rimos Baškienės klausimą, kokios pozicijos laikosi Latvijos parlamentas ir vyriausybė, Latvijos atstovai atsakė: "Valstybinė kalbos politika yra kompleksinė sistema, kurioje reikšmingas yra kiekvienas elementas. Turime stabilią tikrinių daiktavardžių adaptavimo tradiciją, kurios keitimas gali turėti neigiamos įtakos valstybinės kalbos statusui. Atsisakius tradicinės praktikos gali kilti daug, sunkiai išsprendžiamų politinių ir lingvistinių problemų, kurių pasekmės gali būti sunkiai suvaldomos. Pavienių piliečių skundai į teismus dėl tokio asmenvardžių rašymo - nepasiteisino, nes buvo argumentuota, kad tai nėra priverstinis sulatvinimas, kad tai netaikoma vienai grupei, o taikoma visiems Latvijos respublikos piliečiams."

Konferencijos dalyviai, ragino Seimo narius nesitaikstyti su lietuvių kalbos niokojimu, Valstybinės kalbos komisijos keistu elgesiu, kvietė apginti Lietuvos ateitį, gerbti, puoselėti ir išsaugoti savo protėvių visada gintą lietuvių kalbą, glaudžiau bendradarbiauti su Latvijos parlamentu, telkiantis į dvasinę talką.

Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo projekto svarstymui pavasario sesijoje pagrindiniu komitetu Seime paskirtas - Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, jam paskirta didžiulė atsakomybė, gavus visų institucijų išvadas ir nuomones, teikti savo išvadą svarstyti Seimui. Svarbi bus kiekvieno Seimo nario pozicija ir požiūris į valstybinės kalbos reikšmę ir svarbą.

Konferencija "Senjorų sveikatingumo metai - pavyzdžiai, patirtys ir įžvalgos"

2015-12-16

Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai Rima Baškienė ir Arimantas Dumčius kartu su Sveikuolių sąjunga ir Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetu surengė konferenciją "Senjorų sveikatingumo metai - pavyzdžiai, patirtys ir įžvalgos".

Šia konferencija buvo siekiama parodyti, kokia linkme turėtų vystytis sveikatos politika, kam turi būti skiriamas didesnis dėmesys ir finansavimas, pasidalinti įkvepiančiais pavyzdžiais. Lietuvos Sveikuolių sąjungos ir kitų nevyriausybinių organizacijų iniciatyva 2013 metai LR Seimo nutarimu buvo paskelbti Sveikatingumo metais, 2014-ieji - Sveikos šeimos ir vaikų sveikatos metais, 2015 - ieji - Senjorų sveikatingumo metai.

Kalbėdama konferencijoje Seimo narė Rima Baškienė pasidžiaugė, kad jau ketvirti metai ji yra viena iš sveikatingumo konferencijų rengėjų, kad 2015 metų balandžio mėn. Seimas galiausiai priėmė Sveikatos sistemos įstatymo pataisas, kurių pagrindu buvo įkurtas valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Vyriausybės nutarimu jau patvirtinti nuostatai ir fondo sudėtis. 2016 metams skirta 0,5 proc. įplaukų iš alkoholio praėjusių metų akcizo. 2014 metais akcizas iš alkoholio sudarė 257 mln. eurų, tad fondui skirta 1 mln. 285 tūkstančiai eurų. Šios lėšos bus naudojamos remti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklą, finansuoti prevenciniųs projektus. Būtina girdėti ir skleisti gerąją patirtį, įtraukti vis didesnį visuomenės ratą į sveikos gyvensenos puoselėjimą, sveikos aplinkos kūrimą, keičiant savivaldybių tarybų požiūrį į šią veiklą. Rima Baškienė akcentavo, kad sveika gyvensena neatsiejama nuo blaivybės ir pateikė daug informacijos apie jos inicijuotus ir Seimo priimtus įstatymus.

Konferencijos dalyviai išklausė Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidento Dainiaus Kepenio pranešimą, kuriame buvo akcentuojama, jog tikėjimas, darbštumas, kantrybė yra pagrindas ne tik nugalėti ligas, bet ir užsitikrinti gyvenimo kokybę. Patarimais kaip ilgai gyventi ir nesenti dalinosi leidinio "Tau" rektorė dr. Zita Žebrauskienė, ragindama jungtis į trečiojo amžiaus universitetų veiklą, kalbėti apie laimės ekonomiką ir investicijas į žmogų. Savo patirtį, neblėstančią energiją ir naujoves pristatė Lietuvos moterų sporto asociacijos prezidentė Joana Bartaškienė, Alytaus sveikatos klubo "Ryžtas" prezidentas Vytautas Mockevičius, Sveikos gyvensenos propaguotoja, ilgametė Kauno jungtinio sveikatos klubo narė Janina Vaizgielienė, Vegetarų draugijos prezidentė, Lietuvos sveikuolių sąjungos garbės narė dr. Ksavera Vaištarienė, akcentuodama, kad sveika mityba, geras miegas, puiki nuotaika ir svarbiausia - gera dvasinė būsena yra ilgaamžiškumo pagrindas. Elektrėnų sveikuolių klubo narė, buvusi ilgametė vadovė Bronė Vasiliauskienė ragino vadovautis saikingumu, išmintimi, tvirtumu ir teisingumu. Savo išgijimo receptais dalinosi Panevėžio sveikuolių klubo atstovas Povilas Vadopalas, o kad senatvė yra gražus ir prasmingas laikas kalbėjo Lietuvos sveikuolių sąjungos garbės narė gydytoja Eugenija Guogienė.

Sveikos gyvensenos propaguotojas Juozas Dapšauskas informavo, kad Lietuvos sveikuolių sąjunga 2016 metus paskelbė Sąmoningos tėvystės metais. Taip norima atkreipti dėmesį, kad šeimai, tėvystei ir motinystei reikia ruoštis, vaikus pradėti, auginti, auklėti sąmoningai, diegti sveikos gyvensenos įgūdžius nuo mažumės. Nuo to priklauso vaikų sveikata, vėlyvesnis viso gyvenimo sveikumas, laimė ir sėkmė.

Seime vyko tarptautinė konferencija "Atsinaujinančios energetikos galimybės Lietuvoje ir Europoje"

2015-06-15

LR Seime įvyko Europos Parlamento Žaliųjų frakcijos/Europos laisvojo aljanso delegacijos spaudos konferencija, kurioje dalyvavo frakcijos pirmininkė Rebecca Harms ir Europos Parlamento narys Bronis Ropė. Spaudos konferencijoje R. Harms pristatė delegacijos vizito Lietuvoje tikslus, aptarė įvykius Ukrainoje, Europos Sąjungos ir Rusijos santykius bei ES ir Lietuvos aktualijas energetikos srityje.

Seimo narė Rima Baškienė, pasidžiaugusi, kad Lietuvos atstovas Europos Sąjungos Parlamente B. Ropė dirba labai aktyviai, teiravosi pranešėjų, ar Europos Parlamento Žaliųjų frakcijos planuose energetikos klausimu nenumatoma dar labiau vienyti ES šalis, kad veikiant kartu būtų pasiekta geresnių rezultatų. R. Harms pritarė, kad ES narių susivienijimas, svarstant atsinaujinančios energetikos klausimus, yra labai svarbus, nes taip galima išsiderėti geresnių sąlygų gyventojams.

Po spaudos konferencijos Seime vyko tarptautinė konferencija "Atsinaujinančios energetikos galimybės Lietuvoje ir Europoje". Konferencijos tikslas - aptarti galimybes ir sėkmės istorijas, kaip gali būti užtikrinama energetinė nepriklausomybė taupant energiją, plėtojant alternatyvią energetiką, įtraukiant piliečius į jiems svarbių klausimų sprendimą.

Pranešimą tema "Lietuvos energetikos nepriklausomybės strategija: pagrindiniai pasiekimai ir likę iššūkiai" skaitė Lietuvos Respublikos energetikos ministras Rokas Masiulis. Didelio susidomėjimo sulaukė vokietės R. Harms, Europos Parlamento Žaliųjų frakcijos/Europos laisvojo aljanso pirmininkės pranešimas "Žalieji Europos energetinių iššūkių sprendimai Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste". Pranešimą "Atsinaujinantys ištekliai - energetinės nepriklausomybės pagrindas: europinė teisė ir praktika" skaitė Bas Eickhout, Europos Parlamento narys iš Nyderlandų, "Europos energetikos politika ir energijos tinklų sujungimas" - Peter Eriksson, Europos Parlamento narys iš Švedijos.

Bronis Ropė, vienas iš Lietuvos atstovų Europos Parlamente, savo pranešime "Energetinis saugumas vietos lygmeniu: savivaldybių pamokos Vyriausybei", pristatė gerąją praktiką, įgyvendintą Ignalinoje. Biokuro naudojimas leido jo vadovaujamai Ignalinos rajono savivaldybei ne tik efektyviai naudoti lėšas šilumai, bet jų sukurta daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų renovavimo programa buvo pritaikyta ir dabar įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu.

Vietinių energetikos išteklių iniciatyvos - "Kroatijos energetikos kooperatyvai: modelis ir europinės galimybės" aptartos Davor Šklerc, Europos Parlamento nario iš Kroatijos pranešime. Susidomėjimo sulaukė ir Monikos Vana, Europos Parlamento narės iš Austrijos, pranešimas "Darnaus augimo ir žaliųjų darbo vietų skatinimas: žalioji investicijų politika ir jos svarba miestams ir regionams". Seimo narė R. Baškienė teiravosi pranešėjos, ar Europos Parlamento Žaliųjų frakcija numato priemones profsąjunginės veiklos aktyvinimui ES šalyse, nes jų veikla skirtingose šalyse nėra tolygi. Monika Vana, pasidžiaugusi šio klausimo aktualumu, pristatė aktyvią skaitlingų Austrijos profsąjungų veiklą ir jų indėlį į žaliųjų darbo vietų kūrimą, partnerystės stiprinimą, piliečių įtraukimą į lėšų skirstymą, socialinio dialogo užtikrinimą. Ji akcentavo, kad glaudus profsąjungų bendradarbiavimas ES šalyse būtinas ir šią poziciją inicijuoja EP Žaliųjų frakcija.

Bronio Ropės inicijuota konferencija, dalyvių pranešimai ir pasisakymai buvo aktualūs ir naudingi. Į klausimą, ar gali Europos Žalieji pasiūlyti sėkmės receptą Lietuvai, buvo atsakoma, kad ir ši konferencija, ir bendradarbiavimas ateityje Lietuvai tikrai bus naudingas.

Antrąją vizito dieną tarptautinės konferencijos dalyvių iš Europos Parlamento delegacija lankysis Ignalinoje, kur susipažins su čia atliktais renovacijos pasiekimais ir aplankys uždaromą Ignalinos atominę elektrinę.

Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“

2015-04-24

Seimo narės Rimos Baškienės iniciatyva 2015 m. balandžio 24 d. nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“ surengtas Šiaulių rajone.

LR Seime 2014 metų gruodžio 19 d. LR Seimo parlamentinės grupės „Už šeimą“ Seimo nariai, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai, Lietuvos tėvų forumo, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos bei Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ atstovai buvo surengę forumą „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“, kuris sulaukė didžiulio susidomėjimo ir pasiūlymo, kad žymių mokslininkų pranešimus galėtų išgirsti platesnė visuomenės dalis.

Šiaulių rajone surengtame forume dalyvavo atstovai iš Kauno arkivyskupijos katechetikos centro, Mažeikių, Joniškio, Šiaulių šeimos centrų, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos, Telšių, Radviliškio, Šiaulių miesto, Akmenės, Joniškio, Šiaulių rajonų gimnazijų ir mokyklų, švietimo skyrių, seniūnijų, kitų organizacijų. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto, Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo, Sveikatos mokslų, Mykolo Riomerio, Edukologijos universitetų mokslininkai, Švietimo, mokslo ministerijos atstovai.

Renginio dalyvius sveikino J. E. Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras. Forumo moderatoriai: LR Seimo nariai Rimantas Dagys, Rima Baškienė ir prof. dr. Birutė Obelenienė džiaugėsi, kad forume bus aptartos reikšmingos temos: „Lytiškumas – visą asmenį apimanti tikrovė ar vien jo socio-biologinė funkcija?“, „Genderizmas: kas tai ir koks mūsų atsakas?“, „Tinkamiausia rengimo šeimai mokykloje strategija: rizikos vengimas ar rizikingos elgsenos pasekmių mažinimas“, „Hormoninės kontracepcijos (HK) propagavimo ir skyrimo paaugliams klausimai“ , „Konstitucinė tėvų teisė ugdyti savo vaikus”, „Asmenybės brandą grindžiantis šeimos dvasingumas“. Renginio metu buvo pristatyta prof. J. Kievišo parengta monografija „Ugdymo dvasingumo kontekstas“. Forumo organizatorių lėšomis išleistas nacionalinio forumo „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“ pranešimų leidinys.

Forumo dalyviai pritarė komunikatui, kuriuo Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, valstybės ir valdžios institucijos bei visuomenė kviečiami neatidėliojant parengti ir įtraukti į formaliąsias bendrojo lavinimo ir ugdymo programas Jaunimo rengimo šeimai programą, pagrįstą atsakingo lytiškumo ugdymu bei rizikos vengimo nuostatomis. Kviečiama atvirai ir principingai diskutuojant su naujosios socialinės lyties (gender) ideologijos propaguotojais atskleisti visuomenei šios ideologijos keliamą pavojų, ginti ir tvirtinti šeimos instituto svarbą ir visomis išgalėmis saugoti šeimą kaip pagrindinę visuomenės ląstelę, nuo kurios priklauso tautos, valstybės ir civilizacijos likimas.

Seimo narė Rima Baškienė išreiškė viltį, kad tokie forumai galėtų būti rengiami ir kituose Lietuvos regionuose.

Konferencija - diskusija „Kas naujo Mokslo ir studijų įstatyme?“

2015-01-30

2015 m. sausio 30 d. LR Seimo narė R. Baškienė ir Aleksandro Stulginskio universiteto profsąjungos nariai Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje surengė konferenciją - diskusiją dėl naujų Mokslo ir studijų įstatymo pataisų.

Pranešimą apie naująją Mokslo ir studijų įstatymo redakciją skaitė Švietimo ir mokslo viceministras R. Vaitkus. Jis pristatė esminius LR mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, susijusius su studijų programų ir aukštųjų mokyklų vertinimu, valstybės užsakymo principais į valstybės finansuojamas vietas, patikslinta studentų ir doktorantų priėmimo tvarka, praplėstomis teisėmis mokslo bendruomenei, nauju universitetų valdymo modeliu, didesnėmis universitetų teisėmis valdant nekilnojamąjį turtą.

Diskusijoje dalyvavo Seimo nariai V. Stundys ir R. Baškienė. Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriaus A. Maziliauskas, UAB "Agrokoncernas" vadovas, Kultūros mecenatas R. Karbauskis.

Europos parlamento narys B. Ropė ne tik išsakė savo pastebėjimus dėl minėto įstatymo, bet papasakojo apie savo veiklą Europos parlamente, aptarė sudėtingą pieno ūkio situaciją, kurią dar labiau apsunkins nuo balandžio 1 d. naikinamos ES pieno gamybos kvotos.

Konferencija „Sveikos šeimos ir Vaikų sveikatos metai: užauginsime paliegėlius, „zombius“ ar sveikus vaikus?“

2014-10-22

2014 m. spalio 22 d. Seime, kartus su Seimo nariu Arimantu Dumčiumi ir nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos sveikuolių sąjunga bei asmenimis, dirbančiais sveikos gyvensenos puoselėjimo srityje surengta spaudos konferencija ir konferencija-forumas, kur buvo aptartos aktualios problemos, pateikiama vertingos patirties pavyzdžių bei dar kartą akcentuota, kad ligų prevencijai, visuomenės sveikatinimui mūsų valstybėje skiriamas nepakankamas dėmesys.

Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, kuria Vyriausybės prašoma siūlyti savivaldybėms, valstybės įstaigoms ir jų įsteigtoms įmonėms mokesčių mokėtojų pinigais neremti renginių, kuriuos finansiškai remia alkoholio gamintojai ir kuriuose numatoma vykdyti tiesioginę ar netiesioginę alkoholio reklamą; uždrausti alkoholio reklamą; Sveikatinimo programoms skirti bent 2 proc. nuo surenkamų alkoholio, tabako ir lošimų akcizo mokesčių ir pan.

Tarptautinė konferencija „Socialinis dialogas ir derybinė galia“

2014-10-10

2014 m. spalio 10 d. Seime vyko Seimo narės R. Baškienės ir Europos Parlamento nario B. Ropės organizuojama tarptautinė konferencija „Socialinis dialogas ir derybinė galia“. Konferencijoje buvo diskutuojama apie derybinės galios, kooperacijos ir socialinio dialogo iššūkius Lietuvoje ir Europoje, pristatyta Norvegijos patirtis. Ypatingas dėmesys skirtas regionų politikos, decentralizacijos ir ekologiškų darbo vietų kūrimo klausimams.

Konferencija „Ar sveikos gyvensenos skatinimas taps valstybės prioritetu mūsų valstybėje?“ ir akcija „Išsaugokime vyrus“

2014-07-14

2014 m. liepos 16 d. Seimo narės R. Baškienės inicijuotoje konferencijoje buvo kalbėta, ką realiai gali padaryti bendrą tikslą - sveikos visuomenės kūrimą - turintys žmonės ir įvairios organizacijos.

Pranešėjai akcentavo būtinybę mažinti šalyje alkoholio vartojimą, ypač tarp vaikų ir jaunimo, daugiau dėmesio skirti vaikų sveikatai, ligų prevencijai bei dvasinei žmonių sveikatai, tarpinstituciniam bendradarbiavimui, socialinei atsakomybei ir iniciatyvų skatinimui. Pristatyta Sveikų miestų patirtis.

Konferencijos metu prie Seimo III rūmų buvo organizuota akcija „Išsaugokime vyrus“, kurios metu „Medicina practica“ mobilioji laboratorija sudarė galimybę Vilniaus miesto gyventojams nemokamai atlikti kraujo tyrimus. Šia galimybe pasinaudojo 80 žmonių.

Konferencija „Istorijos ir dabarties ženklai knygoje „Ir kėlėsi Lietuva...“

2014-01-23

2014 m. sausio 23 d. vykusioje konferencijoje buvo pristatyta nauja knygų leidyklos „Saulės delta“ knyga „Ir kėlėsi Lietuva...“. Knyga parengta remiantis Seime vykusių kultūros forumų, skirtų Saulės mūšio įamžinimui ir karalienės Mortos atminimui, bei kitų reikšmingų renginių medžiaga. Knygos autoriai - įžymūs mokslininkai, kultūros ir meno atstovai, visuomenės veikėjai, kurių straipsniuose atsispindi šiaurės Lietuvos regiono istorinė ir kultūrinė raida ir jos reikšmė visai Lietuvai.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas Hubertas Smilgys, profesorius, habil. dr. Vytenis Rimkus, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Ozolas, istorikai dr. Romas Batūra ir prof. dr. Arūnas Gumuliauskas bei kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis.

Konferencija „Lietuvos sveikatos politika skatinant sveiką gyvenseną. Visuomenės požiūris“

2013-07-30

Visuomeninių organizacijų, propaguojančių sveiką gyvenseną, prašymu 2013 m. liepos 30 d. Seimo narė Rima Baškienė surengė konferenciją „Lietuvos sveikatos politika skatinant sveiką gyvenseną. Visuomenės požiūris“.

Konferencijoje dalyvavo ir diskutavo visuomeninių organizacijų, dirbančių sveikatos apsaugos srityje, atstovai, Seimo nariai, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų, savivaldybių visuomenės sveikatos centrų atstovai. Konferencijos metu dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje pateikė Vyriausybei eilę siūlymų, padėsiančių skatinti sveiką gyvenseną.

Lietuvos Karalienės Mortos premijos įteikimo iškilmės

2013-07-04

Valstybės dienos išvakarėse, liepos 4 d., Gedimino pilies bokšto menėje įvyko pirmosios ir vienintelės Lietuvos Karalienės Mortos pagerbimo šventė ir jos vardo premijos įteikimo iškilmės. Lietuvos Karalienės Mortos premija įteikiama talentingiausiems Lietuvos vaikams už pasiekimus įvairiose meno srityse.

Nuo 1993-ųjų metų teikiama premija jau apdovanoti 70 vaikų, o dar 56 paskelbti diplomantais. Seimo narė Rima Baškienė nuo 2004 metų yra šios premijos globėja.

Konferencija „Verslininkų ir kultūros kūrėjų bendradarbiavimo bei kultūros mecenatystės skatinimas“

2013-06-17

2013 m. birželio 17 d. Seime įvyko Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei Lietuvos kultūros politikos instituto konferencija, kuriai pirmininkavo Seimo narė Rima Baškienė.

Konferencijoje įžvalgomis bei patirtimi dalinosi į konferenciją susirinkę verslininkai, kultūros kūrėjai, Seimo nariai, savivaldybių kultūros centrų atstovai, mokslininkai bei kiti svečiai.

Konferencija „Socialiai atsakingas verslas ir GMO“

2013-03-20

Seimo narės Rimos Baškienės iniciatyva 2013 m. kovo 20 d. Seime surengtos konferencijos „Socialiai atsakingas verslas ir GMO“ mokslininkai, nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių atstovai diskutavo, kaip sugriežtinti GMO produktų ženklinimą, skatinti produkcijos be GMO gamybą, užtikrinti tinkamą Lietuvos gyventojų informavimą šiuo klausimu.

Konferencijoje pateikta rezoliucija „Dėl nuoseklios valstybės politikos genetiškai modifikuotų organizmų atžvilgiu“, jos pagrindu Rima Baškienė parengė Seimo nutarimą, kuriam Seimas pritarė 2013 m. balandžio 11 d. Šia rezoliucija siūloma Vyriausybei paskelbti principinę poziciją dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ribojimo, kaip vieną iš pagrindinių sveikatos, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio politikos tikslų.

Konferencija „Socialinio dialogo „reanimacija“

2013-03-14-15

Seimo narės Rimos Baškienės iniciatyva kovo 14-15 d. Seime surengta tarptautinė konferencija „Socialinio dialogo „reanimacija““ siekiant atkreipti dėmesį į būtinybę stiprinti bendradarbiavimą tarp profesinių sąjungų, darbdavių ir valdžios institucijų regionuose, skatinant įkurti Trišales tarybas savivaldybėse.

Konferencijoje pristatyta sėkminga socialinio dialogo praktika Norvegijos savivaldybėse verčia ieškoti būdų, kad visuomenės nuomonė būtų labiau girdima, kad daugiau žmonių dalyvautų profsąjungų veikloje.Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11