Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Šiaulių miesto ir rajono policijos 2015 metų darbo rezultatų aptarimas

2016-02-05

Jau antri metai Šiaulių rajono bendruomenė išklauso policijos veiklos ataskaitą. Šiemet, Kuršėnų kultūros centro salėje, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato viršininkas Ričardas Šiuberevičius pristatė 2015 metų policijos veiklos rezultatus. Daugiau kaip du dešimtmečius Šiaulių miesto ir rajono teritorijose veikė atskiri policijos komisariatai. 1994 m. buvo įkurti du Šiaulių miesto teritoriniai policijos komisariatai. Vykdant teritorinių policijos įstaigų reorganizaciją, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto pirmasis ir antrasis policijos komisariatai buvo sujungti. Taip susikūrė Šiaulių miesto policijos komisariatas. Šiaulių rajono policijos įkūrimas skaičiuojamas nuo 1991 m., kai buvo reorganizuota milicija. 2008 m. spalio 1 d., vykstant visos Lietuvos policijos reorganizacijai, Šiaulių rajono policijos komisariatas tapo sudėtine Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato dalimi. Įgyvendinant Lietuvos policijos veiklos optimizavimo programą, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. įkuriamas Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis padalinys.

Komisariato viršininkas R. Šiumberevičius pasidžiaugė gerais nusikalstamos veikos ištyrimo rezultatais, naujosios areštinės atidarymu, kurioje yra keturiolika kamerų, kur galima laikyti sulaikytus, administracinį areštą atliekančius asmenis, paminėjo pagrindinius prioritetus: policijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, greitą pažeidimų ir bylų tyrimą. Buvo akcentuojama į besikeičiančią, kaskart vis labiau profesionalėjančią policiją, kuri kaskart įgyja vis didesnį visuomenės pasitikėjimą.

Atkreiptas dėmesys į būtinybę greitai reaguoti, skubiai suteikti gyventojams paslaugas. Policija turi būti priartinta prie žmogaus, todėl numatoma, kad gatvėse budės du kartus daugiau policininkų. Numatoma didesnį dėmesį skirti policijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, gerų darbo sąlygų policininkams sudarymui, aprūpinimui reikalinga apranga, transporto priemonėmis ir visa reikalinga įranga.

LR Seimo narė Rima Baškienė priminė, kad 2015 metai buvo lūžio metai. 2016 m. didėja policijos finansavimas ir bus skiriamas didesnis dėmesys sąžiningai dirbančiam ir gerai savo pareigas atliekančiam pareigūnui. Iki šiol gaudavę 375 eurus, nuo liepos 1 d. policijos pareigūnai gaus ne mažiau 600 eurų, o vidurinės grandies pareigūnai, kurie gaudavo 425 eurus, gaus apie 700 eurų atlyginimą. Dėmesio sulauks ir ugniagesiai gelbėtojai, nuo vasaros vidurio jiems įsigalios 40 valandų darbo savaitė. Pamainomis dirbantiems ugniagesiams atlyginimas padidės vidutiniškai 10 proc., o bendrai visiems priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams atlygis už darbą padidės 5 proc. 2016 metų biudžete policijai papildomai skirta 10,4 mln. eurų. Yra sutarta ir dėl perspektyvos didinant pareigūnų atlyginimus , laipsniškai pasiekiant 1000 eurų atlygį. Numatytas pajamų didėjimas dėl pasikeisiančio apmokėjimo už turimą laipsnį. Deja, bendras vidaus reikalų statutinių įstaigų finansavimas pagal visus parametrus ( darbo užmokestį, turtą, investicijas) dar išlieka pakankamai žemas ( lyginant su 2008 m., mažesnis net 32 mln. Eur.).

R. Baškienė pasidžiaugė Mišrios seimo narių grupės gražiu bendradarbiavimu su pareigūnų profesinių sąjungų atstovais, aktyvia Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko Vladimiro Banel veikla ir informavo, kad šios grupės Seimo nariai pritaria Nacionaliniam susitarimui dėl teisėsaugos plėtros ir ilgalaikės strategijos, kad konkrečiai būtų sutarta dėl principinių dalykų tokiose srityse, kaip finansavimas, institucijų ir funkcijų integravimas, pareigūnų apsauga ir aprūpinimas.

Seimo narė atkreipė dėmesį į būtinybę aktyvinti kovą prieš korupciją. Ji informavo apie Seime vykusią konferenciją: "Korupcijos prevencija Lietuvoje. Patirtys, priemonės, iniciatyvos", kurioje buvo pristatyta geroji Norvegijos ir kitų šalių patirtis administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityse. Paskutinio korupcijos žemėlapio duomenimis, Lietuvos gyventojai korupciją įvardina kaip problemą 6 vietoje (po alkoholizmo, bedarbystės, migracijos, kitų socialinių problemų). Kiti sociologiniai tyrimai rodo, kad net 59 proc. Lietuvos gyventojų teigia, kad per pastaruosius metus jų buvo paprašyta ar tikėtasi, kad jie duos kyšį už paslaugas viešajame sektoriuje, kai tuo tarpu Latvijos rodikliai - 6 proc., Estijos - 4 proc., visos ES vidurkis - 4 proc. Korupcijos suvokimo indekso dinamika rodo, kad Lietuva nuosekliai kyla į viršų, (pakilome per 7 vietas), užėmėme 32 vietą 168 šalių, tačiau ir toliau būtina plėtoti antikorupcinio švietimo kryptis savivaldoje ir bendruomenėse, daugiau dėmesio šiai temai būtina skirti mokyklose. Pristatė jos inicijuotus įstatymų projektus kovoje prieš girtavimą, korupciją.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Vincas Urbonavičius pažymėjo, jog Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas yra tarp geriausių respublikoje. Už aktyvią veiklą, kuriant saugią gyvenamąją aplinką bei glaudų ir efektyvų bendradarbiavimą su Šiaulių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu Padėkos raštais buvo apdovanoti - Kuršėnų globos namų socialinė pedagogė Jolanta Mankuvienė, Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro vadovė Kristina Pinskienė, Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, Kuršėnų miesto Keramikų rajono seniūnaitis Rolandas Tamošaitis.

Pastebėjimais dalinosi Šiaulių apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė Laima Mušauskytė - Griciuvienė, Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, seniūnai. Pastarieji siūlė atkreipti didesnį dėmesį į kovą su skurdu ir alkoholizmu, siūlydami keisti pašalpų mokėjimo tvarką socialinės rizikos asmenims.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11