Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Vaikų globėjos J. Sirutienės knygos pristatymas Seime

2017-05-24

Seime vyko Janinos Sirutienės knygos "Ketvirtį amžiaus globotiniams buvome mama ir tėčiu..." pristatymas. Janina ir Liudas Siručiai vieni pirmųjų Lietuvoje įsteigė šeimyną. 1990 m. rugsėjo 17 d. įregistruota, veikė 25 metus. Knyga parašyta remiantis biografiniais faktais iš Janinos ir Liudo Siručių šeimynos gyvenimo. Knyga yra labai nuoširdi, joje atvirai kalbama apie santykius su vaikais. Ši knyga yra puikus praktinis vadovėlis ir šeimynų globėjams, ir visoms Lietuvos šeimoms.

Knygos autorė J. Sirutienė pabrėžė, kad Lietuva turi tapti valstybe, kurioje nebūtų globos namų, o visi 4 tūkstančiai vaikų, kurie šiandien yra našlaičiai, surastų savo namus ir gyventų šeimos aplinkoje. Knygos pristatyme kalbėjusi doc. Dr. Zina Gineitienė, pati užauginusi keturis našlaičius, taip pat akcentavo J. Sirutienės knygos praktinę naudą vaikus globojančioms šeimynoms. Ji pabrėžė, kad valstybės parama šeimynoms yra ypatingai reikšminga. Knygos pristatyme dalyvavo jį organizavusi Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, Seimo nariai Antanas Vinkus ir Robertas Šarknickas, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėjos Irena Karpičiūtė ir Renata Stankevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, Lietuvos šeimynų asociacijos pirmininkė Rita Ilgūnė-Martinėlienė, Janinos ir Liudo Siručių šeimynos auklėtiniai bei Lietuvos šeimynų atstovai.

Kalbėdama knygos pristatymo metu sakiau, kad tai yra ypatinga šventė, nes kalbama apie du kertinius dalykus - šeimą ir knygą. Apie šeimynų suteikiamą galimybę tėvų paliktiems vaikams augti šeimoje galima pasakyti daug gerų žodžių - Lietuvoje veikia daugiau kaip 50 šeimynų, tačiau šeimynos yra nepajėgios išspręsti visų opių ir skaudžių problemų - juk šiuo metu apie 4000 jaunųjų mūsų valstybės piliečių dar auga kaip pamestinukai be tėvų dėmesio ir meilės, be namų šilumos.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11