Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Renginiai Seime, skirti Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienai paminėti

2017-06-14

Seimas iškilmingu minėjimu Kovo 11-osios Akto salėje pagerbė sovietų okupacijos ir genocido aukas bei paminėjo Gedulo ir vilties dieną.

"Sovietų represinių struktūrų vykdytas žiaurias represijas patyrė visos gyventojų kartos - ir jauni, ir suaugę, ir seneliai. Kentėjo įvairių tautybių, profesijų žmonės. Okupantai norėjo mus paversti kurčiais ir aklais, negirdinčiais savo tautos aimanų ir troškimo būti laisviems" - minėjime kalbėjo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Pasak Kaišiadorių vyskupijos generalvikaro monsinjoro Algirdo Jurevičiaus, "suėmimai, tardymai, tremtys ar mirtys nėra vien tik statistiniai skaičiai ar okupantų suteikti kodai, bet už viso to slypi žmonių gyvenimai, kurie yra konkretūs ir asmeniški: tai ir išskirtos šeimos, sudaužytos viltys, sulaužyti gyvenimai, bet taip pat tame gimsta didžiulis didvyriškumas, nepalaužiama dvasia ir ryžtas patikėti viltimi, nesant jokios vilties".

Tremtyje gimęs Seimo narys Stasys Jakeliūnas už išlikimą dėkojo savo mamai, o tuo pačiu ir visoms tremtyje gimusių ar į ją išvežtų vaikų mamoms: "Dažniausiai būtent jos, aukodamos save, savo sveikatą, savo laimės trupinius užtikrino tai, kad mes išgyventume, kad būtume ką nors pavalgę, kad turėtume bent kažką panašaus į vaikystę. Jų dainos ir pasakojimai padėjo mums pažinti savo tikrąją tėvynę, jos kultūrą ir kalbą".

Suradęs sąlyčio taškus tarp senosios ir naujosios kartos, viltį išsakė projekto "Misija Sibiras" vadovas Ignas Rusilas. Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos abiturientė, 2016 m. ekspedicijos į Krasnojarską dalyvė Samanta Uikytė atvirai prisipažino, kad tremčių vietų lankymas, tremtinių ir jų vaikų sutikimas, pakeitė jos požiūrį į gyvenimą: "Mane labai sujaudino vieno sutikto ten gimusio tremtinio mintis: gimė čia, Sibire, bet širdyje yra tėvų žemė - Lietuva. Tada ir pagalvojau, o kai kada mes, joje gyvenantys, neįvertiname to, ką turime - savo kalbos, papročių, tėvynės. Visa tai, ką patyriau, pakeitė mano požiūrį į gyvenimą bei vertybes".

Minėjimo metu Sovietų tremtį patyrę Seimo nariai Rimantas Jonas Dagys, Stasys Jakeliūnas, Juozas Olekas ir Julius Sabatauskas perdavė Lietuvos valstybės vėliavą projekto "Misija Sibiras 2017" dalyviams.

Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų įvyko iškilminga Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija. Prieš pat vidurdienį renginio dalyviai prisijungė prie pilietinės akcijos - tylos minutės okupacijos aukoms atminti. Pasak Seimo Pirmininko, trispalvė žadina viltį ir pasididžiavimą, nes Lietuvos vėliavą į Sibirą vežėsi tremtiniai, jai prisiekė partizanai. Ši vėliava dengia žuvusiųjų už Tėvynę kūnus, pasitinka mokinius prie mokyklos, žymi Lietuvos valstybės sieną, liudija ištikimybę Tėvynei.

Renginyje dalyvavo Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Seimo ir Vyriausybės nariai, Nepriklausomybės Akto signatarai, politiniai kaliniai, disidentai, tremtiniai, sostinės svečiai ir vilniečiai. Iškilmingą ceremoniją rengė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa ir Lietuvos kariuomenės orkestras.

(Parengta pagal LRS Informacijos ir komunikacijos departamento informaciją) ← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11