Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Partizanų takais

2017-09-16

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių miesto ir Kuršėnų filialai pakvietė į jų organi-zuojamą žygį "Prisikėlimo apygardos partizanų takais".

Šv. Mišios buvo aukojamos Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje. Po to buvo lankomos vietos, kuriose buvo užkasti nužudyti pasipriešinimo sovietiniams okupantams dalyviai, pagerbiamas Šiaulių miesto Gin-kūnų kapinių panteonas, nuvykta į partizanų vadavietės bunkerį Gulbinų miške ir prie paminklo žu-vusiems partizanams Mikutaičių kaime.

Žygio pabaiga ir aptarimas įvyko Agailių koplyčios kieme, kur buvo išsakyta daug skaudžių prisiminimų, skambėjo dainos ir linkėjimai, kad Lietuva visada būtų laisva ir nepriklausoma.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11