Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Seime lankėsi Lenkijos Seimo Maršalka

2017-09-26

Lenkijos Seimo maršalka Marekas Kuchcinskis kalbėdamas Seime minėjo Lietuvos ir Lenkijos tautų istorinius simbolius, kurie vienija mūsų šalis. Svečias ragino atminti tai, kas mus jungia ir vienija, kvietė bendradarbiauti glaudžiau ir pasiūlė atgaivinti pastaraisiais metais įšaldytą tarpparlamentinę asamblėją. Bendradarbiavimas tarp šalių yra ypač svarbus stiprinant viso regiono energetinį saugumą. Garbinga bendra istorija įpareigoja plėtoti dialogą, kurti konstruktyvius ir draugiškus dvišalius santykius. Anot M. Kuchcinskio, ateityje šiems tikslams būtina plačiau išnaudoti parlamentinės diplomatijos galimybes.

"Mūsų šalių bendradarbiavime svarbų vaidmenį turėtų suvaidinti Lenkijos ir Lietuvos Seimai, pasitelkdami didžią praeitį ir žvelgdami į visos Europos ateitį. Mes turime bendrų uždavinių, kurių negalime atsisakyti" - sakė M.Kuchcinskis. "Tegul saulė Lietuvos tamsumus pašalina, ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi. Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja Lenkija", - Lietuvos himno eilutėmis savo kalbą Seime baigė Lenkijos atstovas.

Valdovų rūmuose buvo pristatytas garsaus lenkų akademinės realistinės dailės kūrėjo Voicecho Gersono (Wojciech Gerson, 1831-1901) paveikslas "Lietuvos krikštas" (1889), sukurtas Lietuvos krikšto 500 metų sukakčiai. Kūrinys išsiskiria monumentaliais matmenimis (beveik 4 x 7 m), reta monochromine tapyba, kompozicijos kompleksiškumu, vaizduojamų scenų ir personažų gausa, simboliniais ikonografiniais akcentais, istoriniais siužetais ir jų interpretacijomis. Lietuvos krikšto 630 metų sukakties proga rengiama paroda siekiama prisiminti vieną svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių - 1387 m. katalikišką krikštą.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11