Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Susitikimas su Ukrainos Akivyskupu Sviatoslavu Ševčiuku

2017-11-10

2017 metais Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas mini trigubą jubiliejų - 400 metų nuo šv. Juozapato Bazilijonų ordino įkūrimo, 380 metų nuo Metropolito Juozapato Benjamino Rutskio mirties, 150 metų nuo šv. Juozapato Kuncevičiaus kanonizavimo.

Seimo Pirmininko Pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė Seime priėmė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios Arkivyskupą Sviatoslavą Ševčiuką ir jį lydinčią delegaciją.

Seimo Pirmininko pavaduotoja pasveikino svečią Šv. Juozapato Bazilijonų ordino 400-ųjų metinių proga ir pasidžiaugė gražiu Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimu. Arkivyskupas S. Ševčiukas taip pat pasidžiaugė istoriniais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, kuriuose Vilnius vertinamas kaip vienas kultūros centrų, ir abipuse parama 1991 m. ir 2004 m. Svečias pažymėjo, kad jo vadovaujama bažnyčia atlieka reikšmingą socialinį vaidmenį tiek karo veiksmų zonoje, tiek separatistų užimtuose rajonuose gyvenantiems bei perkeltiesiems į kitas vietas tikintiesiems, pasisako už į Lietuvą atvykusių tikinčiųjų pilnavertę integraciją į visuomenę, parapijinių mokyklų steigimą. Vykdydama sielovados misija. Jis akcentavo, kad bažnyčia gydo fizines ir dvasines žaizdas. Susitikime taip pat dalyvavo Seimo nariai A.Nekrošius, Ž.Pavilionis, E.Jovaiša, A.Gelūnas, P.Urbšys, A.Sysas.

Lietuvos Valstybiniame istoriniame archyve buvo atidaryta istorinių dokumentų paroda apie Bazilijonų ordino istoriją, Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje atidaryta rankraščių ir knygų, atspausdintų Vilniaus Bazilijonų spaustuvėje, surengta tarptautinė mokslinė diskusija "Bazilijonų ordino knygų leidyba Vilniuje", aukotos iškilmingos Šv. Mišios. Šventiniai renginiai baigėsi iškilmingu koncertu Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, skirtu Šv. Juozapato Bazilijonų ordino 400-osioms metinėms. Šiuose Jubiliejinių iškilmių renginiuose dalyvavo ir Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios didysis Arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, kuris yra šios Ukrainos Bažnyčios Tėvas ir Vadovas.

Nemažai išbandymų teko patirti Šv. Juozapato Bazilijonų ordinui, šiemet mininčiam jubiliejinius metus. Kad ir kokie sudėtingi buvo vienuolių bazilijonų gyvenimo keliai, belieka džiaugtis, kad mūsų šalyje jie paliko ryškų pėdsaką. Vienuoliai bazilijonai ne tik statė bažnyčias, užsiėmė sielovados reikalais, bet ir steigė mokyklas, vaikus mokė rašto, švietė suaugusiuosius, steigė spaustuves, organizavo leidybą, garsėjo įvairiapusiška veikla - skleidė šviesą vietos žmonėms.

LR Seimo informacija

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11