Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Seimo bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė tarėsi dėl Lietuvos kaimo vystymosi plėtros galimybių

2015-05-19

Gegužės 19 d. Seimo bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė tarėsi dėl efektyvesnių kaimo vystymosi plėtros galimybių. Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė, įsteigta 2012 m. gruodžio 13 d., vienija įvairių frakcijų atstovus, jos sudėtyje dabar yra 11 Seimo narių. 2010 m. kovo 27 d. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir didžiųjų miestų bendruomeninių organizacijų asociacijos susivienijo į nacionalinę skėtinę organizaciją - Lietuvos vietos bendruomenių sąjungą (LVBOS), kuri aktyviai dalyvauja vietos bendruomenių inicijuojamose veiklose, atstovaudama bendruomeninėms organizacijoms ministerijose, Vyriausybėje bei Seime prisideda prie vietos bendruomenių veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo. Parlamentinė grupė ėmė glaudžiai bendradarbiauti su minėta sąjunga.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, kartu su Vietos veiklos grupių tinklu, bendradarbiaudama su Aleksandro Stulginskio universitetu, subūrusi aktyvius kaimo bendruomenių ir jų rėmėjų atstovus bendram tikslui - Lietuvos kaimo vystymosi plėtrai 2015 m. balandžio 24 d. surengė Lietuvos kaimo parlamento II-ąją sesiją. Priimta Kaimo parlamento rezoliucija. Seimo narė Rima Baškienė atkreipė dėmesį, kad Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė turi aktyviai dirbti padedant įgyvendinti Kaimo parlamento rezoliuciją, kurioje atkreiptas dėmesys į bendruomeniškumo ugdymo, jaunimo užimtumo, verslumo, socialinės integracijos svarbą ir pateiktų siūlymų įgyvendinimo galimybes.

2015 m. balandžio 23 d. Seimo bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupės iniciatyva Seimas priėmė nutarimą "Dėl 2016 m. paskelbimo Vietos bendruomenių metais". Vyriausybė pavedė sudaryti Vietos bendruomenių metų komisiją Vietos bendruomenių metų programai (veiksmų planui) parengti. Į Vietos bendruomenių metų komisijos sudėtį įrašyti Seimo bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupės atstovai - Rima Baškienė, Donatas Jankauskas ir Juras Požėla.

Seimo nariai sutarė raginti savivaldybes padėti steigiant Vietos veiklos grupes (VVG) miestuose, aktyviai įsijungti į naująjį 2014-2020 metų finansavimo periodą. Šiuo metu Lietuvoje veikia 51 VVG, kurių veiklos pagrindu, įsisavinant 2007-2013 metų skirtą finansavimą, sutvarkyta nemažai viešųjų erdvių, kultūros ir socialinių objektų. VVG veiklos viešinimas, bendradarbiavimas su įvairiomis valdžios institucijomis tikėtina duos svarius rezultatus.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11