Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Diskusija LR Seime dėl moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimo bei institucinių mechanizmų efektyvumo skatinimo

2015-06-03

Birželio 3 d. LR Seimo Europos informacijos biure vyko LR Seimo Moterų parlamentinės grupės ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos susitikimas dėl moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimo ir institucinių mechanizmų efektyvumo skatinimo.

Jame diskutavo Socialinių inovacijų fondo direktorės pavaduotoja Audronė Kisielienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygių galimybių skyriaus vedėja Vanda Juršėnienė, Lygių galimybių kontrolierė Edita Žiobienė, Kauno moterų užimtumo ir informacijos centro direktorė, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (LMLO) pirmininkė Jūratė Puidienė, kitų nevyriausybinių moterų organizacijų bei LR Seimo Moterų parlamentinės grupės narės : Aušrinė Marija Pavilionienė, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Orinta Leiputė, Viktorija Čimilytė-Nilson, Rima Baškienė.

LR Seimo Moterų parlamentinės grupės pirmininkės pavaduotoja Rima Baškienė pasiūlė daugiau dėmesio skirti informacijos apie moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimą ir institucinio bendradarbiavimo sklaidai ir viešinimui. Ji atkreipė dėmesį į būtinybę diskutuojamu klausimu kreiptis į Lietuvos savivaldybių asociaciją, kalbėti apie tai su savivaldybių merais, rengti susitikimus savivaldybėse.

Moterų nevyriausybinių organizacijų nuomone, itin aktualus šiandienos klausimas - naujasis Darbo kodeksas: jame kol kas moterų ir vyrų lygybės principas nėra tinkamai integruotas, o dauguma dabartiniame Darbo kodekse numatytų priemonių, skirtų specifiniams moterų poreikiams arba šeimai, yra išbrauktos.

Diskusijos, skirtos JT Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimo Lietuvoje stebėsenai, kreipimasis išplatintas LR Prezidentei, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, Teisės ir teisėtvarkos komitetui, Ekonomikos komitetui, Žmogaus teisių komitetui, Lietuvos Respublikos Seimo Moterų parlamentinei grupei, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui, socialinės apsaugos ir darbo ministrei, švietimo ir mokslo ministrei, teisingumo ministrui, žemės ūkio ministrui, lygių galimybių kontrolierei, Lietuvos Respublikos Trišalei tarybai, Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai. Kreipimosi raginama siekti, kad Lietuva atsakingai vykdytų tarptautinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo srityje ir už Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijų įgyvendinimą atsiskaitytų nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais.

Apibendrinus įvairiose institucijose vykusių debatų apie Jungtinių Tautų Komiteto pastebėjimus dėl penktojo Lietuvos periodinio pranešimo Lietuvai užimtumo srityje, atkreiptas dėmesys į moterų ir vyrų lygių galimybių praktinio įgyvendinimo stiprinimo būtinumą nacionaliniame ir vietiniame lygmenyje. Pateikti konkretūs pasiūlymai, užtikrinantys moterų ir vyrų lygybę užimtumo srityse, garantuojantys moterų ir vyrų lygybės institucinio mechanizmo efektyvumą, lygybės įgyvendinimą vietos savivaldos lygmeniu, efektyvų bendradarbiavimą su moterų ir vyrų lygybės srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų veiklos rėmimą.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11