Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Valstybinės kalbos įstatymo dvidešimtmetis

2015-02-05

Valstybinės kalbos įstatymo dvidešimtmečio proga Seime buvo atidaryta paroda, skirta akademiko prof. habil. dr. Zigmo Zinkevičiaus 90-mečiui. Įvyko Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos surengta konferencija. Jos metu pagerbtas profesorius Zigmas Zinkevičius, kuris vadovavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai tuo metu, kai buvo sudaryta darbo grupė Valstybinės kalbos įstatymo projektui parengti.

"Valstybinės kalbos įstatymas, kuriuo įgyvendinamos Konstitucijos nuostatos, yra ir mūsų tautinės tapatybės deklaracija, ir esminis tautinio tapatumo ženklas", - konferencijoje kalbėjo Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė atkreipė dėmesį į būtinybę priimti Valstybinės kalbos konstitucinį įstatymą, kurio projektas šiuo metu svarstomas Seime, nes tik su lietuvių kalbos konstitucinio statuso patvirtinimu bus įtvirtintas ir jos orus funkcionavimas.

Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pranešime "Kalbos politikos dvidešimtmetis ir šiandienos nuostatos" pabrėžė, kad kalbos politika formuojasi kaip valstybės politikos dalis, atitinkanti politinius, administracinius ir socialinius pilietinės visuomenės poreikius. Ji reiškiama ne vien tik Valstybinės kalbos įstatymo nuostatomis, bet ir skleidžiasi per bendrą kultūrinių ir kalbinių nuostatų aplinką. Palankios lietuvių kalbai aplinkos ir darnios teisinės bazės kūrimas svarbus visose viešojo gyvenimo srityse. Itin svarbus švietimo sistemos vaidmuo, nes kalbos prestižą ir sėkmingą jos ateitį lems tai, ar jaunas žmogus, skaitydamas ir mokydamasis lietuvių kalbos, supras, kad jis bus tas kalbos kūrėjas ir kad nuo jo priklausys kalbos ateitis.

Apie įstatymą kūrusios darbo grupės veiklą papasakojo šiai grupei vadovavęs Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Bronislovas Genzelis, 1992-1996 m. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas. Buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis kalbėjo apie pagarbos kalbai ugdymą. Konferencijos dalyviai atkreipė dėmesį į taisytiną padėtį dėl prasto moksleivių ir studentų raštingumo, dėl nelietuviškų parduotuvių ir kavinių pavadinimų.

Kalbėdama diskusijoje Seimo narė Rima Baškienė atkreipė dėmesį į prof. Genzelio prisiminimą, kad priimant Valstybinės kalbos įstatymą, Seime opozicija ir pozicija dirbo sutelktai, o dabar Seime svarstomas G. Kirkilo ir I. Šiaulienės pateiktas įstatymo projektas dėl Lietuvos piliečių pavardžių rašybos oficialiuose dokumentuose supriešino Seimą.

R. Baškienė priminė tvirtą Respublikos Prezidentės nuomonę, kad dėl valstybinės kalbos negali būti jokių politinių sandorių. Lietuvos didžiavyriai, turėję daug įtakos mūsų valstybingumui, tautinio sąmoningumo ugdymui - Jonas Basanavičius, Antanas Smetona ir kiti - ypač domėjosi lietuvių kalba, jos išsaugojimu ir puoselėjimu, aukštino kalbą, kaip esminį tautinio tapatumo ir išlikimo ženklą. Todėl lietuvių kalbai dabar turime skirti ypatingą dėmesį ir neleisti jos sumenkinti.

Kultūros ministras Šarūnas Birutis konferencijoje akcentavo: "Net ir turėdami aiškiai apibrėžtas valstybinės kalbos taisykles, matome kylančius sunkumus, kuriuos nedelsdami turime spręsti."

Kalbos įstatymai reglamentuoja kalbos statusą, tačiau jokiais teisės aktais neįmanoma priversti gerbti savo kalbą. Įstatymas buvo priimtas prieš dvidešimt metų, tačiau pasaulis pasikeitė ir nuolat keičiasi, todėl turi keistis ir mūsų veiksmai, kurie būtų atsakas į kylančius iššūkius ir užduotis.

1992 m. spalio 25 d. referendume priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija, skelbia apie "lietuvių tautos, išsaugojusios savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius" valią. Konstitucijos 14-ajame straipsnyje pažymima: "Valstybinė kalba - lietuvių kalba."

1995 m. sausio 31 d. Seimas priėmė Valstybinės kalbos įstatymą. Šis įstatymas nustato valstybinės kalbos vartojimą viešajame Lietuvos gyvenime, valstybinės kalbos apsaugą ir atsakomybę už šio įstatymo pažeidimus.


← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11