Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Džiaugiamės kuriančiais žmonėmis

2015-02-06

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre pristatyti naujausieji leidiniai, 2014 m. sulaukę finansavimo iš Šiaulių rajono savivaldybės Leidybos rėmimo programos. Pasidžiaugti leidinių sudarytojų ir autorių darbais ir jiems padėkoti atvyko pilna salė jų kūrybos gerbėjų, bičiulių.

Renginio vedėja, Visuomeninės kultūros tarybos narė Jovita Lubienė informavo, kad per dvylika veiklos metų minėta Taryba išskirstė 167 800 Lt ir parėmė 68 leidinius. Iniciatyva savivaldybės lėšomis remti knygų leidybą gimė seniai, dar 2003 m., kai Savivaldybės vicemere dirbo Rima Baškienė, dabartinė Seimo narė. Buvo įsteigta Visuomeninė kultūros taryba, rajono biudžete skirtos lėšos knygų leidybai. Po keleto metų atsirado stacionarus Savivaldybės paremtų knygų stendas. Šiais ir kitais prisiminimais dalinosi LR Seimo narė, kvietusi Savivaldybės vadovus bei Tarybos narius ir toliau remti knygų leidybą, skatinti kuriančius žmones.

Renginio metu buvo pristatyta Jono Kiriliausko knyga "XIX a.-XX a. pirmosios pusės Kuršėnai: gyvenimo fragmentai, laikas ir žmonės". J. Kiriliauskas, remdamasis gausia archyvų dokumentine medžiaga, aprašė XIX a.-XX a. pirmosios pusės Kuršėnų gyvenimą, perteikė to laikmečio dvasią, gyvenimo detales. Daug vietos knygoje autorius skiria Kuršėnų bažnyčios istorijai, joje dirbusiems kunigams. Leidinyje publikuojama originalių fotografijų. "XIX a.-XX a. pirmosios pusės Kuršėnai: gyvenimo fragmentai, laikas ir žmonės" yra trečioji J. Kiriliausko knyga. Dar tris knygas jis yra parašęs kartu su kitais autoriais.

Gražiai buvo pristatytas grupės "Tykiai" (vad. Alvaidas Bernotas) pirmasis kompaktinis diskas "Mano siela". Atliktos puikios pačių autorių sukurtos arba aranžuotos dainos. Pasidžiaugta dar vienu leidiniu - kalendoriumi "Kazimieros pasaulis, prasidėjęs prie Ventos", kurio sudarytojams Leontinai ir Petrui Valskiams prieš kelis mėnesius buvo įteikta Lauryno Ivinskio premija.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11