Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Naujienos

Akcija DAROM pakvietė bendram darbui

2015-04-25

Jau septinti metai Lietuvoje vyksta akcija DAROM. Jos dėka tampa gražesni mūsų šalies miestai ir miesteliai.

Prieš dvejus metus akcijos DAROM metu Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai Kuršėnuose, pastato Vytauto gatvėje 1 šlaite įrengė akmeninį ąsotį.

Ąsotis yra būdingas simbolis Kuršėnų miestui. Ąsotis atvaizduotas Kuršėnų miesto herbe ir primena, kad Kuršėnai – puodžių sostinė.

Skaityti toliau →

Nacionalinis forumas "JAUNIMO RENGIMAS ŠEIMAI (LYTIŠKUMO UGDYMAS) AR LYTINIS ŠVIETIMAS" surengtas ir regione

2015-04-24

LR Seimo parlamentinės grupės „Už šeimą“ Seimo nariai, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai, Lietuvos tėvų forumo, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos bei Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ atstovai 2014 metų gruodžio 19 d. LR Seime surengė nacionalinį forumą „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“. Forumas sulaukė didžiulio susidomėjimo ir pasiūlymo, kad žymių mokslininkų pranešimus galėtų išgirsti platesnė visuomenės dalis.

Seimo narės Rimos Baškienės iniciatyva 2015 m. balandžio 24 d. toks forumas surengtas Šiaulių rajone, Kuršėnų kultūros centre. Šio renginio surengimo idėjai pritarė Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, Šiaulių vyskupijos šeimos centras, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras.

Skaityti toliau →

Mišri Seimo narių grupė su ministre Algimanta Pabedinskine aptarė globos sistemos reformą ir socialinį modelį

2015-04-23

Balandžio 23 dieną Mišrios Seimo narių grupės susitikime su socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskiene, kurį moderavo grupės seniūnė Rima Baškienė buvo aptartos dvi pastaruoju metu ypač didelio visuomenės dėmesio sulaukusios sritys, kuriose numatytos esminės pertvarkos: vaiko teisių apsauga ir globos sistemos reforma bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas naujasis socialinis modelis.

Seimo nariai atkreipė dėmesį į visuomenės nerimą keliančius klausimus, domėjosi, ar 50 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų, kuriuos numatyta skirti globos įstaigų pertvarkymui, nebus eilinį kartą išleisti statyboms, vėl paliekant nuošalėje tuos, kurie skelbiami reformos tikslu – pačius vaikus? Ministrė A. Pabedinskienė pritarė vertinimui, kad 2007-13 metais neproporcingai daug ES lėšų buvo išleista vadinamiesiems “kietiesiems“ projektams, įvairioms statyboms ir rekonstrukcijoms, tačiau patikino, kad prioritetai yra pasikeitę ir šįkart pinigus numatoma skirti naujų socialinių paslaugų diegimui, pagalbai globėjams bei alternatyvios globos sistemos kūrimui. Ministrė apibrėžė pertvarkos esmę – kuo daugiau vaikų turi augti ne globos įstaigose, iš kurių išeina nepasirengę savarankiškam gyvenimui, o šeimose, kur iš artimos aplinkos, natūraliai perimtų būtinus socialinius įgūdžius. „Šiuo metu dar neturime alternatyvios sistemos – daug kalbėta, mažai daryta. Kol neturime parengtų profesionalių globėjų ir kitų būtinų dalykų, pereinamuoju laikotarpiu egzistuos abi formos – ir institucinė globa, ir globa šeimose.“– teigė A. Pabedinskienė.

Skaityti toliau →

Seime patvirtinta Šiaulių universiteto 2015 - 2020 metų strategija

2015-04-23

Balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis pristatė Šiaulių universiteto 2015 – 2020 m. strategiją. Diskusijoje dalyvavę Seimo nariai, Šiaulių universiteto tarybos nariai ir kiti svečiai reikšmingų pastabų ar priekaištų Strategijos turiniui neturėjo, todėl Strategijai buvo pritarta vienbalsiai.

Šiaulių universiteto strategijos pristatyme dalyvavo daug Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narių, Švietimo ir mokslo ministerijos, Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės atstovų, Universiteto darbuotojų ir studentų. Seimo narė, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė A. Pitrėnienė pažymėjo, jog Seimo rūmuose tai pirmasis tokio formato renginys, kai čia savo veiklos strategiją svarsto ir tvirtina Universitetas. Komiteto pirmininkė pasidžiaugė Šiaulių universiteto bendruomenės pastangomis ir džiuginančiais rezultatais – kokybiškai parengtu Statutu bei Strategija – bei palinkėjo drąsiau bendradarbiauti su Seimo nariais ir toliau.

Skaityti toliau →

Konferencija prezidentūroje apie Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių vykdymą

2015-04-17

LR Prezidentūroje balandžio 17 d. vyko konferencija, skirta aptarti, kaip vykdomas Lietuvos parlamentinių politinių partijų susitarimas dėl 2014-2020 m. šalies užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos parlamentinių partijų ir Vyriausybės atstovai, Seimo ir Europos Parlamento nariai, VDU ir VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriai, žurnalistai.

Susitarimas tarp septynių tuometinių Seime atstovaujamų politinių partijų buvo pasirašytas 2014 m. kovo 29 d. minint Lietuvos narystės NATO dešimtmetį. Partijų pasirašytame dokumente įsipareigojama nuosekliai didinti šalies gynybos finansavimą, kuris 2020 m. turėtų siekti 2 proc. BVP. Taip pat stiprinti valstybės vidaus ir išorės saugumą, įgyvendinti strateginius dujų ir elektros projektus, imtis priemonių informacinėms ir kibernetinėms atakoms atremti. Siekiama ugdyti Lietuvos žmonių patriotiškumą, atsparumą dezinformacijai ir propagandai.

Skaityti toliau →

Seime iškilmingai paminėta Kultūros diena

2015-04-15

Balandžio 15 d. Seime vyko renginiai, skirti Kultūros dienai paminėti. Juose dalyvavo LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė, nuolat nuosekliai palaikanti kultūros puoselėjimo būtinybę ir tautinės kultūros sklaidą.

"Kultūra yra pagrindas taikos buvimui, tautų bendradarbiavimui, o taika sudaro sąlygas kultūros sklaidai. Džiaugiuosi, kad Lietuva prisideda prie Taikos vėliavos žygio pasaulyje.", - kalbėjo Seimo narė R. Baškienė, ragindama atkreipti dėmesį į kultūrą puoselėjančius darbuotojus, sudaryti jiems tinkamas sąlygas kūrybinei išraiškai ir tobulėjimui.

Skaityti toliau →

Seimo darbu domėjosi Kuršėnų kūrybos namų moksleiviai

2015-04-14

Balandžio 14 d. Seimo narės Rimos Baškienės kvietimu LR Seime lankėsi 44 Šiaulių rajono atstovai - Kuršėnų kūrybos namų moksleiviai ir mokytojai. Ekskursijos metu jiems buvo sudaryta galimybė susipažinti su Seimo darbu. R. Baškienė vaikams atskleidė įvairių darbo Seime detalių, pasakojo apie komitetų ir komisijų veiklą, Seimo posėdžius, rengiamas konferencijas, spaudos konferencijas, tarptautinius renginius, užsienio šalių politikų vizitus ir pan. Seimo narė ragino vaikus būti aktyviais, žingeidžiais piliečiais, mokytis užsienio kalbų, tačiau labiausiai gerbti ir puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas.

Skaityti toliau →

Meškuičių bendruomenė šventė dešimties metų jubiliejų

2015-04-10

Meškuičių bendruomenė šventė savo veiklos dešimtmetį. Kultūros centre susirinkusiesiems ataskaitą apie nuveiktus darbus pateikė šios bendruomenės pirmininkė Irmina Galkauskienė.

Nuveikta daug prasmingų darbų, o Meškuičių parko pertvarkos projektas įvertintas netgi respublikiniu apdovanojimu.

Bendruomenę sveikindama LR Seimo narė Rima Baškienė akcentavo bendruomeniškumo svarbą, būtinybę aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje, bendradarbiauti su seniūnija, semtis patirties iš kitų Lietuvos bendruomenių. Bendruomenės pirmininkei I. Galkauskienei įteikė LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto padėkos raštą.

Skaityti toliau →

Dešimtoji vaikų knygos šventė Kuršėnuose

2015-04-10

Kuršėnų kultūros centro salė vos talpino moksleivius, susirinkusius į knygos šventę, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.

Tarptautinė vaikų knygos diena pasaulyje pradėta švęsti 1967 metais, jos idėją iškėlė Tarptautinė vaikų knygos taryba (IBBY). Kiekvienais metais kuri nors šalis yra tos šventės rėmėja. Tos šalies rašytojas rašo kreipimąsi, atvirą laišką pasaulio visuomenei, o dailininkas kuria plakatą. Šių metų šventės rėmėjai - Japonijos IBBY skyrius. Vaikų knygos diena ypatinga tuo, kad ji sutampa su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno (1805) gimtadieniu.

Skaityti toliau →

Mišrios Seimo narių grupės nariai susitiko su kandidatu į LR valstybės kontrolierius Arūnu Dulkiu

2015-04-07

LR Prezidentės dekretu Seimui svarstyti buvo pateikta Arūno Dulkio kandidatūra į LR valstybės kontrolierius. Mišri Seimo narių grupė išreiškė pageidavimą susitikti su kandidatu. Susitikimo metu Seimo nariai domėjosi kokie numatomi pokyčiai valstybės kontrolėje? Kokioms sritims bus skiriamas prioritetinis dėmesys? Kaip numatoma bendradarbiauti su Seimu ir Vyriausybe?

Seimo narė Rima Baškienė išsakė seniai egzistuojančią problemą, kad savivaldybėse esančios kontrolierių tarnybos dirba neefektyviai, kad dažnoje savivaldybėje jos yra ne kontroliuojančios, o taip vadinamos „merų kišeninės struktūros“ ir, kad būtina iš esmės peržiūrėti jų veiklą. Taip pat būtina padėti savivaldybėse dirbančioms vidaus audito tarnyboms.

Skaityti toliau →

1 2 3 4 5 6 7 8


Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11